Hopp til innhold

Om skikretsen

Buskerud Skikrets har omtrent 8.000 medlemmer i over 70 klubber. Med en rekke tillitsvalgte og utallige arrangementer i kretsen er det aktivitet fra første til siste snøfnugg.

ANSATTE:

Adm.sjef Liv Høgli   liv.hogli@skiforbundet.no 41926379
Skiklubbutvikler Einar Aabrekk   einar.aabrekk@skiforbundet.no 95964471

 Fakturaadresse/E-postadresse Buskerud Skikrets: buskerud@skiforbundet.no

KONTAKTINFO TILLITSVALGTE 2023-2025KLUBBER I BUSKERUD SKIKRETS

Klubbadresser for hver enkelt skigren finner du på grensidene langrenn, alpint, hopp osv.

Besøksadresse/postadresse:
Idrettens Hus, Schwartz gt. 6, 3043 DRAMMEN

Reiseregning-/utleggskjema for BSK

 

Klubbinformasjon

Nyttig informasjon til både nye og eksisterende klubber.

Lover og regler finner du her.

Lov for Buskerud Skikrets finner du her.

Alt om skilisens finner du her.

Satser for startkontingent og deltakeravgift.

Styringsdokumenter

Referat/tingprotokoller

Klubbguiden - Skiklubben vår

Ny klubb? Du finner alt du trenger å vite i Klubbguiden til NIF.

Rutiner for varsling

LAGS-/klubbKONTINGENT BUSKERUD SKIKRETS (TINGVEDTATTE SATSER)

Lag med 1-50 medlemmer kr 2.000,-
Lag med 51-100 medlemmer kr 2.500,-
Lag med over 101 medlemmer
eller mer enn en skigren
kr 3.500,-

KLUBBOVERGANG

Klubbskifte må ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år).

Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.

Regel 203.2 
REGLER                  OVERGANGSSKJEMA

POLITIATTEST

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

 

 Buskerud Skikrets består av alle idrettslag innen skikretsens grenser som er medlem av NSF. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs, NSFs og skikretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

Gjennom Norges Skiforbund er skikretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og NSFs lov og bestemmelser.

Skikretsen er den faglige myndighet under NSF innen skikretsens grenser.

FORMÅL

Buskerud Skikrets' formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Buskerud Skikrets er stiftet 20. juni 1987. Buskerud Skikrets er en fortsettelse av Drammen & Omegn Skikrets (stiftet 1915), Hallingdal Skikrets (stiftet 1919), Modum & Omegn Skikrets (stiftet 1915), Numedal Skikrets (stiftet 1925) og Ringerike Skikrets (stiftet 1915).

         
nif-epi04, 04