Hopp til innhold

Om skikretsen

Buskerud Skikrets har omtrent 10.000 medlemmer i 90 klubber. Med en rekke tillitsvalgte og utallige arrangementer i kretsen er det aktivitet fra første til siste snøfnugg.

Ansatte      
Liv Høgli Adm.sjef 32016141/41926379 buskerud@skiforbundet.no

Besøksadresse/postadresse:
Idrettens Hus, Schwartz gt. 6, 3043 DRAMMEN

Organisasjon

Styret
Alpinkomiteen
Freestylekomiteen
Hopp-/kombinertkomiteen
Langrennskomiteen

Alle klubber i Buskerud Skikrets

Buskerud Skikrets består av alle idrettslag innen skikretsens grenser som er medlem av NSF. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs, NSFs og skikretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

Gjennom Norges Skiforbund er skikretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og NSFs lov og bestemmelser.

Skikretsen er den faglige myndighet under NSF innen skikretsens grenser.

Formål

Buskerud Skikrets' formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Buskerud Skikrets er stiftet 20. juni 1987. Buskerud Skikrets er en fortsettelse av Drammen & Omegn Skikrets (stiftet 1915), Hallingdal Skikrets (stiftet 1919), Modum & Omegn Skikrets (stiftet 1915), Numedal Skikrets (stiftet 1925) og Ringerike Skikrets (stiftet 1915).

NIF-EPI01, 01