Hopp til innhold

Kristin Vestgren Sæterøy

Buskerud Skikrets med benkeforslag på ny skipresident

Buskerud Skikrets stiller benkeforslag på Skitinget i Molde 11. - 12. juni på Kristin Vestgren Sæterøy fra Drammen som ny skipresident.

Forslag til valg av ny Skipresident i Norges Skiforbund

Buskerud Skikrets vil fremme benkeforslag på Kristin Vestgren Sæterøy fra Drammen som ny Skipresident og har i dag sendt nedenstående brev til alle skikretser.

Kristin ble også fremmet som kandidat til presidentvervet ovenfor valgkomitéen. Det er en forutsetning for dette forslaget at presidenten velges som styreleder og ikke, som i dag, i rollen som arbeidende styreleder på fulltid.

Bakgrunnen for vårt forslag er:

  • Et presserende behov for endring i styringen av Norges Skiforbund. Dette mener vi ikke er tilstrekkelig ivaretatt med valgkomitéens innstilling til Skipresident.

Vi mener vår kandidat vil være best egnet til å fremme viktige endringer:

  • Mer åpenhet i styringen av NSF, i forhold til roller og rolleavklaringer, så vel politisk, administrativt som økonomisk.
  • Styrke den administrative ressursen til ledere i grenkomitéene i Skistyret, på bekostning av ressurs brukt på rollen som skipresident slik den har vært benyttet de seneste ti årene.
  • Større vekt på prioritering av midler til rekruttering og aktivitet på krets- og klubbnivå for å redusere et katastrofalt frafall i skiidretten de siste 10 årene.
  • Et sterkt ønske om og behov for et bedret omdømme. Det er gitt tydelige signaler fra mange hold over flere år om at dette er kraftig svekket.

Kristin har solid bakgrunn, kan vise til og står for følgende:

  • Solide resultater innen endringsledelse fra både privat næringsliv (Ericsson & TrønderEnergi) og idretten (Holmenkollen Skifestival)
  • Har meget god kjennskap til grasrota i idretten og NSF gjennom tidligere roller og eksisterende verv i FIS Freestyle, men er samtidig ikke «for tett på»
  • Får raskt det strategiske overblikket og staker ut kurs sammen med et bredt spekter av interessenter
  • Er brennende opptatt av å skape TILLIT og MER ÅPENHET – få med laget på mål som settes!
  • Er ikke redd for å sette klare prioriteringer og «ta i et tak»

Buskerud Skikrets ønsker, sammen med andre skikretser, også å ta initiativ til at kretsene innstiller kandidater til ny valgkomitè. Dette må også skje i god tid før tingforhandlingene.

Vi ber om kretsenes/tingdelegatenes støtte til vårt forslag, herunder hvordan dette kan innpasses i flere av de positive forslag som allerede er fremmet fra skikretsene. Akershus har allerede signalisert støtte.

Vi ønsker gjerne tilbakemelding på våre innspill og at dette kan skje snarest og før tingforhandlingene starter.

Spørsmål og innspill må dere svært gjerne rette til følgende:

Steinar Berthelsen epost: steinarbe@viken.no  tlf : 97 14 92 59

Carita Skjønberg Holth epost: carita.skjonberg.holth@nordea.no  tlf : 90 10 64 86

Gabriel Johannessen epost: gabrieljohannessen@hotmail.com  tlf : 91 66 69 99

 

Med hilsen

For Buskerud Skikrets v/skikretsleder

Steinar Berthelsen (sign.)

NIF-EPI03, 03