Hopp til innhold

Stimuleringsordning 2021

Stimuleringsordningen for 2021 er nå på plass og åpen for søknader. Ordningen gjelder for arrangement og aktivitet i perioden 1. januar til 31. august 2021, søknadsfrist 15. september.

Ordningen er nå justert
Det opprinnelige formålet med ordningen var å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den er nå endret til også å gi delvis dekning for inntektsbortfall ifbm. arrangement eller aktivitet som har blitt avlyst eller er gjennomført med redusert deltakerantall pga. restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Hva dekker ordningen?
Ordningen dekker arrangement eller aktivitet som er...

  • Helt eller delvis gjennomført: Tilskudd på 70 % av det godkjente søknadsbeløpet.
  • Avlyst: Dekkes med 50 %. 

Gjennomførte virtuelle renn, som f.eks. QR-renn, anses som delvis gjennomført, og kan derfor søke om 70%.

VIKTIG: Vedr. deltakeravgift skirenn

Den obligatoriske deltakeravgiften til skikretsen er en budsjettert kostnad for klubbene. Det er viktig at denne også legges inn i klubbenes søknader, både som budsjettpost og som spart kostnad. Skikretsen søker om kompensasjon for denne i egen søknad.

NB! Alle klubber/arrangører SKAL derfor legge inn deltakeravgiften som SPART KOSTNAD i en evt. søknad for sitt arrangement.

Søknadsfrist 15. september
Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis. Siste frist er 15. september!

For mer informasjon
Se Lotteristiftelsen hjemmesider,
https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/

Her vil dere også finne oppdatert oversikt over utbetalte beløp.

Spørsmål?
Ta kontakt med kretskontoret dersom noe er uklart eller det er noe dere lurer på!

NIF-EPI01, 01