Hopp til innhold

Foto fra KIF hopp

25 deltagere på kretssamling hopp i Vikersund

13. - 15. september ble det arrangert kretssamling for hopp i Vikersund. Med fasiliteter for mat, overnatting, hoppbakker, foredrag og gymsal så ble det lagt til rette for en sosiale og fin helg for alle og det ble hoppet i alle sommerklare bakker.

Totalt var det 25 deltagere på samlingen, 19 gutter og 6 jenter.  Og så var det mellom 30-40 stykker, da med foreldre, som benyttet seg av overnatting og mattilbudet. Dette var ikke bare et tilbud som gjaldt Buskerud Skikrets, men også for andre som ville komme. Derfor var det med utøvere fra både Rælingen og Askim, samt noen fra Sogn og Fjordane. 

Helgen handlet ikke bare om å få flest mulig hopp! På kvelden lørdag ble det arrangert trening for de små i hallen, med eliteutøvere fra Flying Team Vikersund, mens foreldrene fikk blitt med på et foredrag. Skikretsen hadde invitert Skiforbundet og Flying Team Vikersund til å fortelle noen ord. 

Fra Skiforbundet kom utviklingssjef Kjetil Strandbråthen og fortalte om utviklingsnivåer i hopp (LTAD) med fokus på 12-16 år, litt om utstyr og om trenerkurs til kretsene. Etter dette kom Flying Team Vikersund representert av Tor Håkon Standnes og Ole Kristian Ramstad som da fortalte litt om hvilket tilbud de har til utøvere 12-16 år. Foreldrene fikk også stille sine spørsmål. På søndagen ble det arrangert smørekurs m/Knut Helge Aalien der foreldrene fikk se og spørre, noe som flere syntes var nyttig.  

Så alt i alt ble det en suksessfull samling, selvom det kom brått på for mange. Til neste gang så vil kretsen gå tidligere ut med dato for neste kretssamling!

 

Hopp- og kombinertkomiteen i Buskerud Skikrets v/Knut Jokerud Strand

NIF-EPI03, 03