Hopp til innhold

Ubemannet kretskontor

På grunn av covid-19 og full stans av aktivitet innenfor idretten, har Norges Skiforbund permittert administrasjonen i skikretsen inntil videre.

Henvendelser må rettes til andre mottakere frem til situasjonen endrer seg.

Spørsmål vedrørende aktivitet i kretsen kan rettes til styreleder i skikretsen eller i grenkomite:
https://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/ adm. sjef er 80% permittert og svarer kun på kritiske spørsmål og har prioriterte oppgaver i tiden fremover. Øvrige ansatte er 100% permitert fra deres stillinger inntil videre.

Spørsmål vedrørende organisatoriske forhold, lover og regler kan rettes til idrettskretsene i Agder og Rogaland:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/ 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/rogaland/

Spørsmål vedrørende IT eller idrettens systemer kan rettes til NIF Digital:
support@idrettsforbundet.no

Andre spørsmål kan rettes til skiforbundet sentralt:
post@skiforbundet.no

NIF-EPI01, 01
Pedro Lemos