Hopp til innhold

Rapport fonnasamling 21-28 juni

Mange unge og svært dyktige alpinister er med på kretsopplegget. Litt værutfordringer som alltid

Full rapport fra kretstrenere

Forberedelser:

Forberedelsene til denne samlingen besto i booking av trase, innkjøp av heiskort, organisering av overnatting og innkjøp av mat til første dag.  Hans og ordnet dette. Samlingen ble gjennomført i et samarbeid med Para-landslaget samt at U14 og U16 deltok på skiforbundets breddesamling fra mandag til fredag. Også på denne samlingen ble det gjennomført deler av trener-1 kurset som startet opp i slutten av mai, deltakere denne gangen var hovedsakelig foreldre fra Plogen.

Organisering:

Som nevnt innledningsvis, så var dette en litt spesiell samling, hvor U12 og yngre deltok på kretssamling i 4 dager, mens U14 og U16 deltok på kretssamling i 2 dager og breddesamling i ytterligere 5 dager. Ikke alle løpere deltok på alle dagene. Lørdag og søndag ble treningen organisert i to grupper, U14+16 i den ene gruppen og U12 og yngre i den andre gruppen. Para-løpere deltok sammen med U14 og U16. Mandag og tirsdag bestod kretssamlingen kun av U12løpere samt to parautøvere, og denne treningen ble organisert av Hans Blattmann. Helge og Linn fulgte da opp U14 og U16 på breddesamlingen.

Barmark ble gjennomført under ledelse av Helge, med økter enten nede i Jondal eller i Krossdalen

Deltakere alpinsamling Fonna 2:

07 LF Løper Toralf Rusten 2006 Sauda
03 Hjelper Tore Rusten   Sauda
07 LF Løper Jakob Aarnes 2006 Skien alpinklubb
03 Hjelper Kjetil Aarnes   Skien alpinklubb
07 U16 Mathias Wold  2005 Jæren
02 Hjelpetrener Linn Wold   Jæren
07 U16 Dan Asheim  2004 Jæren
03 Hjelper Freddy Asheim    Jæren
08 U12 Leon Dybing  2009 Jæren
03 Hjelper Caroline Dybing    Jæren 
09 U10 Theo Dybing  2011 Jæren
03 Hjelper Lasse Dørheim    Jæren
08 U12 Pia Dørheim 2008 Jæren
09 U10 Pelle Dørheim  2010 jæren 
07 LF Løper Rein Vaaland 2007 Jæren
03 Hjelper Ole Adrian Vaaland   Jæren
03 Hjelper Marianne Sunde Vaaland   Jæren
07 11-12 år Mathilde Liland-Vik 2008 Jæren
03 Hjelper Thomas Liland-Vik   Jæren
06 HL Løper Sondre Skaret Andersen 2004 Jæren
07 11-12 år Oda Skaret Andersen 2008 Jæren
01 Gruppetrener Helge Andersen   Krets
07 LF Løper Viktor Olsson 2006 Rjukan
03 Hjelper Ebba Olsson 2001 Rjukan
07 LF Løper Oda Hystad Solberg 2008 Skif.
03 Hjelper Trine Hystad   Skif.
08 U12 Thias Asla-Jakobsen 2009 Plogen
01 Gruppetrener Bent Jakobsen   Plogen
07 U16 Erik Hamre Haraldseid  2005 Plogen
02 Hjelpetrener Geir Morten Haraldseid    Plogen
07 U16 Marius Fresvik Bøe 2005 Plogen
08 U12 Maiken Fresvik Bøe 2008 Plogen
03 Hjelper Alf Magne Bøe   Plogen
05 Trenerkurs Karina Fjetland   Plogen
05 Trenerkurs John Sverre Rønnevik   Plogen
02 Hjelpetrener Torbjørn Fjeldheim   Plogen
07 U16 Marts Nordvik 2004 Plogen
07 U14 Jesper Velde 2006 Plogen
10 U8 Josefine Velde   Plogen
03 Hjelper Tore Velde   Plogen
02 Hjelpetrener Knut Roar Tveit   Plogen
10 U8 Marthe Tveit 2010 Plogen
10 U8 Kasper Eidhammer 2010 Plogen
03 Hjelper Fridtjov Eidhammer   Plogen
06 HL Løper Jarl Emil Sørensen 2005 Hovden
01 Gruppetrener Hans Blattmann    
07 LF Løper Sergei Mimic 2006 Sandnes
02 Hjelpetrener Sasa Mimic   Sandnes
06 HL Løper Jakob Hetle Nevøy 2004 Sandnes
10 Turist Randi Hetle   Sandnes
07 11-12 år Marius Mæle Kjellerød 2009 Sandnes
06 HL Løper Thomas Mæle Kjellerød 2005 Sandnes
03 Hjelper Jørgen Kjellerød   Sandnes
07 11-12 år Emma Heggheim 2009 Sandnes
03 Hjelper Harriet Middelton Heggheim   Sandnes

Fra tidligere:

INVITASJON TIL SAMLING PÅ FONNA, 21-28.6-2019:

Invitasjon fonna (pdf)

I henhold til vedtatte samlingsplan for skikretsen inviteres det til første samling på Fonna denne sesongen i tidsrommet 21-28.6.2019. Hvis været skulle slå seg helt vrangt så har vi mulighet til å forlenge samlingen fram til søndag 30.6. Deler av denne samlingen vil for U14 og U16 inngå i Skiforbundets breddesamling, og for U12 og yngre har samlingens varighet som tidligere år kun 4 dager. Dette synliggjøres under;

I og med at den været på den første samlingen på Fonna ikke tillot fartstrening, så forsøker vi igjen denne gangen. Tema for denne samlingen blir derfor både fartstrening og tekniske disipliner (SL/SSL). Dette vil også gjelde NSF sin breddesamling. Under NSF sin breddesamling gjennomføres det også T2-kurs, og under skikretsens samling vil det bli noe undervisning på T1-kurset en del har startet på.

Samlingen er åpen for:  U12 og yngre fra 21-25.6 U14 og U16 fra 21.6 til 28.6

Overnatting: Hovdenhuset. Matopplegg organiseres som tidligere av foreldre/ledere på samlingen. Mat handles inn på Spar Jondal.

 

Kostnad 4 dager

Kostnad 9 dager

Overnatting inkl. mat

Kr. 1040,-

Kr.1820,-

Heiskort

Kr. 1190,-

Kr. 2060,-

Treneravgift

Kr.   400,-

Kr.  700,-

Felleskostnader

Kr.   400,-

Kr.  700,-

Sum

Kr. 3030,-

Kr. 5280,-

Kostnader:                     

I etterkant av samlingen vil kretsen foreta en avregning av kostnadsfordelingen i henhold til antall påmeldte deltakere. Kostnadsfordelingen vil omfatte overnatting, heiskort, treneravgift og dekning av felleskostnader. Hver klubb blir fakturert for sitt beløp.

Transport: Alle må selv sørge for transport til/fra Fonna samt transport opp og ned til bakken hver dag.

Lagleder: Hver klubb oppnevner lagleder, og all informasjon går gjennom lagleder og samlingsansvarlig.

Påmelding: Påmelding til samlingen skjer klubbvis på skjema som er sendt til klubbene. Frist fredag 24.5.

PÅMELDINGEN TIL NSF SIN BREDDESAMLING MÅ OGSÅ GJØRES VIA  «MIN IDRETT», DET BØR DERE GJØRE SÅ SNART SOM MULIG.

PÅMELDING TIL T2-KURSET MÅ DERE OGSÅ GJØRE DIREKTE TIL                                                          SKIFORBUNDET. OPPLYSNINGER OM KURSET FINNER DERE PÅ                                                               SKIFORBUNDETS HJEMMESIDER.

Noen dager i forkant av samlingen sendes det ut endelig oversikt over påmeldte samt organisering av grupper og trenere

Tema for samlingen: Fartstrening og teknisk trening i SL og SSL.

Husk å ta med: Skiutstyr, barmarkstøy og –sko, preppeutstyr, drikkeflaske, regntøy, hjelm, ryggplate. Ta også med SL og SSL-ski i tilfelle dårlig vær. 

Frammøte: Fellesmøte fredag 21.6 kl. 21.00 på Hovdenhuset.

Vel møtt til ny samling på Fonna. Med hilsen Hans Blattmann og Helge Andersen

NIF-EPI02, 02
NTB