Hopp til innhold

Invitasjon Equinor NC

Equinor NC senior og Equinor NC Para junior og senior

RENNPROGRAM

Oppdatert 26.01.2024                                         Utskriftsversjon av invitasjonen

Foreløpig program (10.01.24): 

Fredag 02. februar: 

 
 

Sprint (F) 

 

 

1. forsøk Prolog 
Kvinner 

09:00 

 

Menn  

09:19 

2. forsøk Prolog 

Kvinner 

09:59 

  

Menn 

10:18 

Kvartfinaler 
Kvinner 

12.00 

 
Menn 

12:25 

Semifinaler 
Kvinner 

12:50 

 
Menn 

13:05 

Finale 

Kvinner 

13:15 

 

Menn 

13:30 
 
 
 
Lørdag 03. februar: 
 
 
PARA sittende 

5 km 

09:00 

PARA stående  
10 km (F) 

09:45 

Kvinner senior 
10 km (F) 
09:51 

Menn senior  

10 km (F) 

11:30 

 
 
 

Søndag 04. februar: 

 
 

PARA sittende 

10 km 
09:00 

PARA stående  

10 km (K) 

09:50 

Kvinner senior 
20 km (K) 

09:56 

Menn senior  

20 km (K) 

12:10 

 

 Det vil være teknikksoner («stakefri sone») i individuell konkurranse søndag 04. februar.

 Program med starttidspunkt oppdateres ved behov og legges ut på arrangementets hjemmeside når påmeldingsfristen er ute. Startrekkefølgen på klassene vil være som i programmet ovenfor.

 Konkurransene fredag, lørdag og søndag inngår i Equinor NC senior som renn nummer 7,8 og 9.

 Løypekart:

Løypekart med høydeprofiler og oversikt over stadionområde: https://www.skiforbundet.no/arrangement/2023-2024/nes2024

 

KONTAKTINFORMASJON

Function

Name

Phone

E-mail

Rennleder

Rune Åslund

+47 901 63 137

raaslund@online.no

Ass. rennleder

Øystein Spigseth

+47 900 77 548

oystespi@online.no

Rennsekretær

Ingvild Brenni

+47 970 81 460

Ingvild.brenni@gmail.com

Rennkontor

Erling Jellum

+47 907 77 112

erling.jellum@hotmail.com

Tidtaking

Erland Skogli

+47 918 68 016

erlandskogli@hotmail.com

Speaker

Frode Pedersen

+47 934 39 067

fpeders1@online.no

Løypesjef

Tor Arne Eggum

+47 952 08 750

tor_arne_e@hotmail.com

Arena

Roar Nyjordet

+47 913 44 522

rkj-n@online.no

Serviceområde

Roar Nyjordet

+47 913 44 522

rkj-n@online.no

Parkering

Arild Bråten

+47 994 30 650

arilb@online.no

Informasjon/web

Erling Jellum

+47 907 77 112

erling.jellum@hotmail.com

Sponsor

Rune Åslund

+47 901 63 137

raaslund@online.no

Presse

Erling Jellum

+47 907 77 112

erling.jellum@hotmail.com

Leder org.komite

Vegar Johansen

+47 905 29 559

leder@nesski.no

TD

Ella G Berg

 +47 901 97 774

 ella.gjomle.berg@antidoping.no

Ass. TD

Anton K Ringen

 +47 974 97 949

 antonkilliringen@gmail.com

Ass. TD

 Sindre Torbergsen

 +47 476 75 840

 sindre.torbergsen@enter-revisjon.no

 

PÅMELDING

Individuelle renn:

Gjøres online i ny applikasjon, link: https://isonen.no/event/registration/

Påmeldingsfrist: Mandag 29. januar 2024 kl. 23:59:59.

Påmeldingslister blir lagt ut på arrangementets hjemmeside tirsdag 30. januar.

Korrigeringer sendes snarest og senest torsdag 01. februar innen kl. 16:00 til: asgeir.moberg@skiforbundet.no

 Startkontingent

 • Individuelle renn:        kr 170,- pr. øvelse senior   kr. 150.- pr. øvelse junior.

Kontingenten betales ved påmelding i isonen.

 Skilisens/FIS-kode

Alle løperne må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens for å kunne delta. Engangslisen kr. 63,- (13-25 år) kr 165,- (fra 20. januar kr 205,-) for 26 år og eldre.

  

TIDTAKING / BRIKKER/ Fluor kontroll

EMIT tidtakersystem blir benyttet under arrangementet. Husk å ta med egen TIDTAKERBRIKKE.

Løpere som har glemt sin EMIT-brikke, kan leie reservebrikke på rennkontoret mot et gebyr på kr 100,- pr. dag. Manglende tilbakelevering av brikke faktureres kretsen med kostpris.

Brikketest utføres ved inngang til start og defekt brikke erstattes umiddelbart med leiebrikke fra arrangør. 

 Fluorkontroll vil bli utført etter målgang.

STARTNUMMER

Startnummer - individuelle konkurranser:

Startnummer hentes fra kl. 07:30 av hver enkelt løper utenfor Arenabygget på renndagen.

  

LAGLEDERMØTE

Lagledermøtet vil bli avholdt torsdag 01.februar kl. 18:00 i hallen Nes Ski- og Sykkelanlegg. Dette møtet vil omhandle alle tre renndagene.

 Referat fra lagledermøtet blir lagt ut på arrangementets hjemmeside i etterkant av møtene.

 Påmelding til lagledermøte med e-postadresse innen onsdag 31. januar kl. 12.00 sendes til raaslund@online.no

  

TRENINGSTIDER

Løypene er åpne for trening til følgende tider (NB! Endringer kan komme):

 • Torsdag 01. februar:   Kl. 13.00 – 15.00, offisiell trening
 • Fredag 02. februar:     Åpent for trening ca. 1 time etter siste premieutdeling. Løypa stenges for trening kl. 20:00.
 • Lørdag 03. februar:     Åpent for trening ca. 1 time etter siste premieutdeling. Løypa stenges for trening kl. 20:00.

 Oppdateringer om løyper og treningstider vil til enhver tid finnes på arrangementets hjemmeside.

  

START- OG RESULTATLISTER

Startlister:

Startlister blir lagt ut på arrangementets hjemmeside når lister er klare etter korrigeringer.

Startlister henges også opp på oppslagstavle ved utdeling av startnr.

 NB: Alle endringer/strykninger på startlister for konkurransedagene fredag og lørdag sendes asgeir.moberg@skiforbundet.no

 Offisielle resultater:

Offisielle resultatlister finnes også på arrangementets hjemmeside så snart de er klare.

Online-resultatservice finnes på eqtiming.no.

  

JURY

Klager må leveres skriftlig til rennkontoret på eget skjema, gebyr kr. 250,-.

Juryen består av følgende medlemmer:  

 • TD Ella G Berg
 • Ass TD Anton K Ringen
 • Rennleder Rune Åslund
 • Ass renn leder Øystein Spigseth

  

SMØREPLASSER

Nes Ski- og Sykkelanlegg kan tilby følgende alternativ når det gjelder smøreplasser:

 • Smøreplass i oppvarmet smørerigg eller telt, ca. 9 kvm       Leie kr 6 500,-
 • Oppstillingsplass for egen lastebil                                                Leie kr 6 000,-
 • Oppstillingsplass for egen smørevogn/-telt                              Leie kr 5 000,-
 • Oppstillingsplass for bobil                                                              Leie kr 2 500,-

 Smøreriggen og oppstillingsplassene er plassert inntil oppvarming/glidtestområde og start.

Prisene inkluderer for smøreplasser ett (1) strømuttak 1 fas 16A 230V og parkering for 1 bil, og for bobiler ett strømuttak 1 fas 16A 230V.

 For ytterligere informasjon og nedlastning av bestillingsskjema gå til https://www.skiforbundet.no/arrangement/2023-2024/nes2024/smoreboder2/

 Ved behov for avklaringer ta kontakt med Roar Nyjordet, tlf. 913 44 522, rkj-n@online.no

 

PARKERING OG VEIAVGIFT

De fleste parkeringsplassene ligger ved skistadion. Dersom disse blir fulle, benyttes parkeringsplasser 2,5 km fra stadion. Transport med minibuss til stadion. Følg anvisninger fra parkeringsvaktene. 

  Parkeringsavgift: kr. 100,- pr. dag/kr. 300,- torsdag til søndag. 

 Parkeringsbevis selges ved bommen fra kl. 08:00 torsdag og fra kl. 06:00 fredag-søndag.

Vi oppfordrer alle til forhåndsbetaling med VIPPS til # 548315 – Nes Ski- og Sykkelanlegg. 

Ha gjerne kontrollbildet på VIPPS tilgjengelig ved bommen, da sparer vi tid. 

 Parkeringsbevis til bestilte smøreboder og smørevogner deles ut ved bommen. 

Veiavgift: Veien opp til skistadion er bomvei med automatisk skiltgjenkjenning.

Bomavgift er kr 40,-. Man kan betale for enkeltpasseringer inntil 48 timer etter passering ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no , eller i forkant registrere en bruker og legge inn Betalingskort som betalingsmetode. Navn på bomveien er Kampåvegen.

 NB: Veien opp til skistadion er smal skogsbilvei. Det vil være møtende trafikk, tidvis glatt underlag og løse veikanter. Derfor henstilles alle til å vise hensyn og kjøre forsiktig

  

GARDEROBE / DUSJ

Det er ikke tilbud om garderobe og dusj.

 

PREMIEUTDELING

Premiering i henhold til retningslinjer fra NSF (1/3 premiering i alle klasser).

  Det vil bli medalje- og premieseremoni ca. 20 min etter siste målgang i den enkelte klasse. Premieutdelingen til de 6 første i hver klasse vil finne sted i hallen. 1/3 premiering. Deltakere fra 7. plass må selv hente sine premier.

RENNKONTOR

Rennkontor i Arenabygg. Pga. smittevern vil det være antallsbegrensning. Start- og resultatlister, arena- og løypekartkart og annen nødvendig informasjon vil i størst mulig grad bli lagt ut digitalt på arrangørens hjemmeside.

 Åpningstider:

 • Torsdag 01.februar:    08:00 – 18:00
 • Fredag 02. februar:     07:00 - 1/2-time etter siste premieutdeling
 • Lørdag 03. februar:     07:00 - 1/2-time etter siste premieutdeling
 • Søndag 04. februar:    07:00 - 1/2-time etter siste premieutdeling

  

KAFÉ

Det vil være salg i anlegget alle renndager og under offisiell trening på torsdag. Det vil bli lagt til rette mht. gjeldende smittevernregler.

Betaling fortrinnsvis med VIPPS eller betalingsterminal.

 Åpningstider:

 • Torsdag:           12:00 – 15:00
 • Fredag, lørdag og søndag:
  • 1 time før første start til 1/2-time etter siste premieutdeling

  

ANDRE OPPLYSNINGER

Oppvarming:

Egen trase langs konkurranse løype rett ut fra service område

Viktig å ha nok varme klær tilgjengelig da det ikke vil bli tilrettelagt for å være innendørs.

 Dopingkontroll:

Dopingkontroll kan bli gjennomført iht. NIF og antidoping Norge sine regler.

 Kontaktpersoner krets:

Kretsene må melde inn navn, mobilnummer og e-postadresse til sine kontaktpersoner.  Dette gjøres så snart som mulig, og senest innen 01. februar 2024 til Ingvild.brenni@gmail.com

 Lege / sanitet

Lege Berit Rimstad, er medisinsk ansvarlig under arrangementet. Mailadresse: berit_rimstad@hotmail.com, mobil nr.: 402 02 992.

  

All informasjon om arrangementet legges ut på

https://www.skiforbundet.no/arrangement/2023-2024/nes2024/

   

Nes Ski og Nes Ski- og Sykkelanlegg ønsker alle

hjertelig velkommen til

Equinor NC senior

Equinor NC Para jr/sr

i Nes 02.- 04. februar 2024:

      

 Rune Åslund                        Vegar Johansen                              Erik Huseby

Rennleder                            Leder Nes Ski                                  Norges Skiforbund

 

Veibeskrivelse til

Nes Ski- og Sykkelanlegg, Kampåvegen 248, 2170 Fenstad