Hopp til innhold

Invitasjon

NM jr. 11.-13.februar 2022

Oppdatert 04.02.2022, kl 08.                      Utskriftsversjon av invitasjonen

RENNPROGRAM

Fredag, 11. februar:

Kvinner – første start kl. 09:00

  • Kvinner 17 år –             7,5 km fri
  • Kvinner 18 år –             10 km fri
  • Kvinner 19-20 år –      15 km fri

 Menn – første start kl. 12:45

  • Menn 17 år –               10 km fri
  • Menn 18 år –               15 km fri
  • Menn 19/20 år –         20 km fri

 Lørdag 12. februar:

Kvinner – første start kl. 09:00

  • Kvinner 17 år –             5 km klassisk
  • Kvinner 18 år –             5 km klassisk
  • Kvinner 19-20 år –      5 km klassisk

 Menn – første start kl. 12:00

  • Menn 17 år –               10 km klassisk
  • Menn 18 år –               10 km klassisk
  • Menn 19/20 år –         10 km klassisk

 Søndag 13. februar.:

 Kvinner – første start kl. 09:00

  • Kvinner junior               4 x 3,75 km stafett (K-K-F-F)

 Menn – første start kl. 11:00

  • Menn junior                  4 x 5 km stafett (K-K-F-F)

 Det vil være teknikksoner («stakefri sone») i individuell konkurranse lørdag 12. februar og klassisk-etapper på stafett søndag 13. februar.
Program med starttidspunkt oppdateres ved behov og legges ut på arrangementets hjemmeside når påmeldingsfristen er ute. Startrekkefølgen på klassene vil være som i programmet ovenfor.
Konkurransene fredag og lørdag inngår i Equinor NC junior som renn nummer 4 og 5.

Løypekart:
Løypekart med høydeprofiler og oversikt over stadionområde: www.skiforbundet.no/nmjr/

KONTAKTINFORMASJON

PÅMELDING

Individuelle renn:

Gjøres online via minIdrett.nIf.no (JR-NM 2022 Individuelt).

Påmeldingsfrist: Søndag 6. februar 2022 kl. 23.59.00.

Påmeldingslister blir lagt ut på arrangementets hjemmeside mandag 7. februar.

Korrigeringer sendes snarest og senest torsdag 10. februar innen kl. 16.00 til asgeir@skiforbundet.no

 Ingen etteranmelding til dette arrangementet.

 Stafett:

Påmelding kretsvis via minIdrett.nlf.no (JR-NM 2022 Stafett).

Påmeldingsfrist: manag 7. februar 2022 kl. 23:59:00.

 Etappevalg for stafetten skal legges inn via tilsendt link innen lørdag 12. februar, kl. 18:00. Linken sendes til kontaktperson for den enkelt krets i løpet av NM jr-helgen.

Endringer i lagoppstilling kan gjøres på rennkontoret inntil to timer før start for klassen. Det er ikke anledning til å etteranmelde lag til NMjr-stafett på løpsdagen.

  Startkontingent

  • Individuelle renn:        kr 200,- pr. øvelse.
  • Stafett:                            kr 800,- pr. lag.

Kontingenten betales ved påmelding via Min Idrett.

Skilisens/FIS-kode

Alle løperne må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens for å kunne delta. 

 

TIDTAKING / BRIKKER

EMIT tidtakersystem blir benyttet under arrangementet. Husk å ta med egen TIDTAKERBRIKKE. 

Løpere som har glemt sin EMIT-brikke, kan leie reservebrikke på rennkontoret mot et gebyr på kr 100,- pr.dag. Manglende tilbakelevering av brikke faktureres kretsen med kostpris.

Brikketest utføres ved inngang til start, og defekt brikke erstattes umiddelbart med leiebrikke fra arrangør mot gebyr (i etterkant). 

STARTNUMMER

Startnummer - individuelle konkurranser:

Startnummer hentes fra kl. 07:30 av hver enkelt løper utenfor Arenabygget på renndagen.

Startnummer – stafett:

Startnummer og lårnummer (venstre lår, kun siste etappe) deles ut kretsvis jenter og gutter fra kl. 07:30 søndag.

LAGLEDERMØTE

Lagledermøtet vil bli avholdt i på Teams torsdag 10. februar kl. 18:00. Dette møtet vil omhandle de to individuelle konkurransene fredag og lørdag, samt stafetten søndag (dersom behov for eget lagledermøte for stafetten vil dette bli avholdt lørdag ettermiddag, nærmere informasjon vil i tilfelle bli gitt på arrangementets hjemmeside).

Referat fra lagledermøtet blir lagt ut på arrangementets hjemmeside i etterkant av møtene.

 Link til lagledermøte vil bli lagt ut i boksen Lagledermøte.

TRENINGSTIDER

Løypene er åpne for trening til følgende tider (NB! Endringer kan komme):

  • Torsdag 10. februar:  Kl. 10.00 – 16.00, offisiell trening
  • Fredag 11. februar:     Åpent for trening ca. 1 time etter siste premieutdeling 
  • Lørdag 12. februar:    Åpent for trening ca. 1 time etter siste premieutdeling 

 Oppdateringer om løyper og treningstider vil til enhver tid finnes på arrangementets hjemmeside.

START- OG RESULTATLISTER

Startlister:

Startlister blir lagt ut på arrangementets hjemmeside når lister er klare etter korrigeringer.

NB: Alle endringer/strykninger på startlister for konkurransedagene fredag og lørdag sendes til asgeir@skiforbundet.no

Offisielle resultater:

Resultatlister henges ikke opp i hht smittevern.

Offisielle resultatlister finnes på arrangementets hjemmeside så snart de er klare.

Online-resultatservice finnes på eqtiming.no.

JURY

Klager må leveres skriftlig til rennkontoret på eget skjema, gebyr kr. 250,-.

Juryen består av følgende medlemmer:  

  • Sylvi P. Ofstad, TD
  • Jan Olav Andersen, ass.TD
  • Kenneth Holth, ass. TD
  • Amund Vandsemb, rennleder
  • Amund Lier Hansen, Ass. rennleder

SMØREPLASSER

Nes Ski- og Sykkelanlegg kan tilby følgende alternativ når det gjelder smøreplasser:

  • Smøreplass i oppvarmet smørerigg, ca 9 kvm            Leie kr 6 000,-
  • Oppstillingsplass for egen lastebil                                 Leie kr 6 000,-
  • Oppstillingsplass for egen smørevogn/-telt                Leie kr 4 500,-
  • Oppstillingsplass for bobil                                              Leie kr 2 000,-

 Smøreriggen og oppstillingsplassene er plassert inntil oppvarming/glidtestområde og start.

Prisene inkluderer for smøreplasser ett (1) strømuttak 1 fas 16A 230V og parkering for 1 bil, og for bobiler ett strømuttak 1 fas 16A 230V.

 For ytterligere informasjon og nedlastning av bestillingsskjema gå til https://www.skiforbundet.no/nmjr/smoreboder/.

 Ved behov for avklaringer ta kontakt med Roar Nyjordet, tlf. 913 44 522, rkj-n@online.no

PARKERING

De fleste parkeringsplassene ligger ved skistadion. Dersom disse blir fulle, benyttes parkeringsplasser 2,5km fra stadion. Transport med minibuss til stadion. Følg anvisninger fra parkeringsvaktene. 

For å begrense behovet for bruk av busstransport oppfordres det til å kjøre flere i hver bil. 

 Parkeringsavgift: Kr 100,- pr. dag/kr 300 torsdag til søndag. Dette inkluderer også veiavgift.  

 Parkeringsbevis selges ved bommen. Vi oppfordrer alle til forhåndsbetaling med VIPPS til # 588052 – Nes Ski- og Sykkelanlegg. Ha gjerne kontrollbildet på VIPPS tilgjengelig ved bommen, da sparer vi tid. 

 Parkeringsbevis til bestilte smøreboder og smørevogner deles ut ved bommen. 

 Bommen åpnes kl. 06:00 fredag-søndag, kl. 08:00 torsdag. Før disse klokkeslettene må passering betales med bankkort i kortautomaten ved bommen. 

 NB: Veien opp til skistadion er smal skogsbilvei. Det vil være møtende trafikk, tidvis glatt underlag og løse veikanter. Derfor henstilles alle til å vise hensyn og kjøre forsiktig

 Når man er ferdig med skirennet, anmoder vi løpere om å dra fra stadion så raskt som mulig for å gi plass til nye.

GARDEROBE / DUSJ

Det er ikke tilbud om garderobe og dusj.

PREMIEUTDELING

Premiering i henhold til retningslinjer fra NSF (1/3 premiering i alle klasser).

 Det vil bli medalje- og premieseremoni ca. 20 min etter siste målgang i den enkelte klasse. Premieutdelingen til de 6 første i hver klasse vil finne sted i utendørs. Resterende premier hentes på anvist plass i eget telt utendørs. Speaker vil holde dere orientert.

RENNKONTOR

Rennkontor i Arenabygg. Pga. smittevern vil det være antallsbegrensning. Start- og resultatlister, arena- og løypekartkart og annen nødvendig informasjon vil i størst mulig grad bli lagt ut digitalt på arrangørens hjemmeside.

 Åpningstider:

  • Torsdag 10.februar:    08.00 - 18.00
  • Fredag 11. februar:     07.00 - 1/2-time etter siste premieutdeling
  • Lørdag 12. februar:     07.00 - 1/2-time etter siste premieutdeling
  • Søndag 13. februar:    07.00 - 1/2-time etter siste premieutdeling

SALG

Det vil være salg i anlegget alle renndager og under offisiell trening på torsdag. Salg vil skje ihh. gjeldende smittevernregler.

Betaling med VIPPS.

 Åpningstider:

  • Torsdag:           10:00 – 17:00
  • Fredag, lørdag og søndag:
    • 1 time før første start til 1/2-time etter siste premieutdeling

ANDRE OPPLYSNINGER

Oppvarming:

Av smittevernhensynmå vi som arrangør tilrettelegge slik at det ikke er for mange i oppvarmingsområdet. Dette betyr at oppvarming også må kunne gjennomføres med sko evt. m/pigger.

Viktig å ha nok varme klær tilgjengelig da det ikke vil bli tilrettelagt for å være innendørs.

Dopingkontroll:

Dopingkontroll kan bli gjennomført iht. NIF og antidoping Norge sine regler.

Kontaktpersoner krets:

Kretsene må melde inn navn, mobilnummer og e-postadresse til sine kontaktpersoner.  Dette gjøres så snart som mulig, og senest innen 2. februar 2022 til: Evaav67@gmail.com 

SMITTEVERN

Nes kommune ønsker alle deltagere velkommen til NMjr med et viktig budskap om at alle har ansvar for egen helsesituasjon. Vi ønsker at våre gjester møter arrangementet friske og oppfordrer derfor til egentesting i forkant ved mistanke om sykdom. Anbefaler alle å medbringe egen hurtigtest dersom symptomer oppstår.

Dersom man tester positivt for Covid-19 under arrangementet, har man selv ansvar for å melde fra til sine nærmeste og til egen klubb og krets.

Ved forflytning i arrangørområde der det kan oppstå samling av folk som f.eks. serviceområde, startnummerutdeling, premieutdeling, toalettområder og til start, anbefaler vi bruk av munnbind.

Arrangementet har sin egen smittevernplan og smittevernansvarlig. Lege  Berit Rimstad, er medisinsk ansvarlig og smittevernansvarlig under arrangementet. Mailadresse: berit_rimstad@hotmail.com, mobil nr.: 402 02 992.

 

 All informasjon om arrangementet legges ut på https://www.skiforbundet.no/nmjr/

 

Nes Ski og Nes Ski- og Sykkelanlegg ønsker alle

hjertelig velkommen til NM junior langrenn

i Nes 11.-13. februar 2022!

 

 

Amund Vandsemb                                                 Asgeir Moberg

Rennleder                                                                Norges Skiforbund

 

Veibeskrivelse til

Nes Ski- og Sykkelanlegg, Kampåvegen 248, 2170 Fenstad

 Kart med veibeskrivelse

Veibeskrivelse

 

 

Våre samarbeidspartnere