Hopp til innhold

Rennleder: Audun Skattebo
TD: Fridtjof Rannem
Ass TD: Arne Otto Vedvik

Kontakt: gala@galaidrett.no

Teamledere og nøkkelpersoner:

Team / Funksjon

Navn

Mobilnr

Rennleder

Audun Skattebo

90030720

Sekretariat

Solveig Rønn

48210470

Løyper

Lars Wadahl

97400900

Arena

Jostein Gårderløkken

97751103

Servering frivillige

Berit Muriteigen

95912660

Mannskapsansvarlig

Wenche Rønningen og Ole Flækøy

91749742 / 90640971

Parkering

Kjell Rønn

90738350

Tidtaking

Stig Løkken

90188953

Service

Bjørnar Bakken

91113738

Løypevakter

Morten Randen

93236751