Hopp til innhold

 

smittevernprotokoll

 

ARRANGØREN BYGGER SINE SMITTEVERNTILTAK PÅ FØLGJANDE PRINSIPP:

 • Fysisk avstand på minimum 1 meter mellom enkeltpersonar og 2 meter mellom kohortar.
 • Munnbind skal brukast dersom ein ikkje klarar å halde minimum 1 meter avstand
 • Avgrense antal menneske på same stad/område til kohortar og smågrupper ved at vi har godt vakthold. Vi har både ambulerande smittevernvakter og sonevakter.
 • God handhygiene, korrekte hosterutinar og avgrense hand til ansikt kontakt.
 • Ved brot på smittevernreglane/protokollen medfører tap av akkreditering og heimsending frå arrangementet.
 • Dersom du sjølv er i karantene eller eit husstandsmedlem er i karantene, ver venleg ikkje møt opp på stadion. 

Dersom du dagane før eller same dag som ankomst har kjent symptom på:

 • forkjøling 
 • tap av lukt og smak
 • mageproblemer 
 • andre symptom på akutt infeksjonssjukdom

SKAL DU IKKJE MØTE OPP PÅ STADION

Har du vore på stadion før symptoma oppsto så skal du melde frå om dette til smittevernsansvarleg for arrangementet, tlf. 481 89 526.

Registrering smittesporing:
Fredag til søndag skal ALLE registrere seg via NIF’s qrona-app https://qrona.nif.no/login-or-checkin før inngang arena.


VIKTIG INFO ANG. KOHORTAR:

 • Kohort A raud* – Utøvarar
 • Kohort B blå – Service og trenarar
 • Kohort C kvit – Arrangør, frivillige, NSF-leiarar, TV (desse har også tilgang til raud sone)
 • Kohort D grøn – Presse
  *grøn vest dersom ein går tom for raude vestar

Sjå kartskissa for kva som er dine område. Det vil vere eigne toalett for kvar kohort, garderobar og dusj er stengt, men løparar kan skifte til tørt tøy i kjellaren til rennkontoret.