Hopp til innhold

Homologisering

NSF har en stab med inspektører som utfører godkjenning (homologisering) av anlegg slik at de som ønsker det til enhver tid har gyldige sertifikater.

NSF har en stab med inspektører som utfører godkjenning (homologisering) av anlegg slik at de som ønsker det til enhver tid har gyldige sertifikater.

Det er noe ulik praksis i rutinene for hvordan dette fungerer mellom hver gren. Under kan du lese mer om prosedyrer for homologisering av løyper og bakker for langrenn, hopp og alpint.

Homologisering gjelder bare for anlegg som ønsker FIS homologiserte løyper for internasjonale/FIS renn.
Homologisering/godkjenning av løyper må utføres av annen person enn vedkommende som har fungert som rådgiver på utforming stadion-og løypedesign. Dette gjelder kun ved utforming av nye løyper og stadion, og ikke mindre justeringer. For langrenn gjelder det at homologiseringsinspektørene følger geografisk inndeling som de har fått tildelt.

Homologeringsinspektører

Langrenn
Thomas Darell (For Finnmark, Troms og Nordland)
Fritfjof Rannem (For Trøndelag og Møre og Romsdal)
Torbjørn Broks Pettersen (For Hedmark, Oppland,
Arne Sandvold (For Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Agder og Rogaland , Hordaland).

Ved behov bistår homologeringsinspektører fra andre områder dersom en homologeringsinspektør har mange anlegg som skal rehomologeres.
 Det finnes flere kandidater som har startet på Homologeringsinspektør utdanningen, som nå jobber med prosjekter.

Hopp
Utnevnes av FIS

Alpint
Anne Cathrine Enstad
Stefan Havnelid Johnsen
Atle Skårdal

 

Se oversikten til FIS for alle anlegg med FIS-serfikater (VELG GREN OG NASJON I MENYEN)

 

Prosess homologering langrenn, alpint og hopp. Se her

NIF-EPI01, 01