Hopp til innhold

Prosjektgjennomføring

Fra idè til realisering av det ønskede skianlegget kan være en krevende prosess. Heldigvis finnes det mye informasjon, som kan lede prosjektgjennomføringen på rett veg. På www.godeidrettsanlegg.no gis generell informasjon om etablering av gode idrettsanlegg. Her ligger også prosjektmodellen, som gir en konkret prosjektmal for etablering av ulike typer idrettsanlegg. Prosjektmodellen kan brukes sammen med grenspesifikke veiledere;

I tillegg kan du finne tips og råd om blant annet grunnerverv, reguleringsprosesser og byggesøknader, samt ikke minst finansiering, her på anleggsweb.

NIF-EPI01, 01