Hopp til innhold

Grunnerverv

Om dere skal lage langrennsløype, hoppbakke, alpinbakke, snøpark eller skileikanlegg, må dere ha bruksrett til arealet anlegget skal etableres på. Her finner dere råd og tips om hvordan dere kan gå fram når dere trenger arealtilgang.

Grunnerverv innebærer å sikre bruksrett til arealet anlegget skal etableres på. Grunnerverv sikres normalt gjennom en privatrettslig avtale med grunneier om bruk/leie eller kjøp, men kan også oppnås gjennom ekspropriasjon. Bruk og leie av areal kan skje med eller uten betaling.

Grunnerverv behandles i følgende veiledere;

Avtale om bruk, leie eller kjøp oppnås gjennom ulike prosesser. Her gis noen grunnleggende råd, som fungerer i de fleste tilfeller;

  1. Søk bistand hos personer med erfaring og kompetanse innen grunnerverv. Slik kompentanse kan finnes innad i klubben, blant foreldre eller andre mulig frivillige.  Om kompetansen ikke er tilgjengelig innad i skiklubben, kan kjøp av noen få timer bistand være god investering.
  2. Kontakt grunneier tidlig. Om grunneier får informasjon om anleggsplanene via andre, eller han/hun på andre måter opplever at dere «tar dere til rette» i forhold til han/hennes grunn, kan dette påvirke videre dialog negativt.
  3. Søk minnelig avtale. Ekspropriasjon er en «sikkerhetsventil», som kommunen kan hjelpe dere med om nødvendig, men normalt ønsker å unngå. Ekspropriasjon krever gjerne særlig sterk (politisk) vilje i kommunen til å realisere anleggstiltaket, gjerne kombinert med at grunneier oppleves uvillig til å bidra til fellesskapets beste.
  4. Bruk avtalemaler. Avtale om leie eller kjøp bør etableres basert på maler og/eller avtaler som har vist seg å fungere. Sørg for at alle nødvendige formaliteter i avtalen fanges opp. Skiforbundet har eksempelavtaler, som kan benyttes. Disse kan oversendes på forespørsel til marit.gjerland@skiforbundet.no eller tommy.rudihagen@skiforbundet.no.
  5. Unngå bindinger som kan hindre offentligrettslige tillatelser. Vær forsiktig med avtaler der grunneiers økonomiske interesse skal ivaretas gjennom de offentligrettslige reguleringer og tillatelser anleggsetableringen er avhengig av. Eksempel på slike problemstillinger er bindinger for sikre billig eller gratis arealtilgang. Slike «koblinger» kan være fristende for å spare penger, men kan gjøre realisering unødvendig komplisert. Om det skal etableres slike bindinger, sjekk på forhånd ut om bindingene ikke blir til hinder for de kommunale tillatelser anleggstiltaket er avhengig av.
  6. Du må ha avtale med grunneier. Husk at avtale om tilgang til areal er en forutsetning for å søke spillemidler.

Om bistand fra skiforbundet

Skiforbundet forsøker å dele kompetanse og erfaring vedrørende grunnerverv for skianlegg, ikke minst ved å koble de som har erfaring med dere som har anleggsplaner. Da kan god praksis bringes videre, og en slipper at samme feil gjentas mange ganger. Har du spørsmål, gå til kontaktpersoner.

 

NIF-EPI01, 01