Hopp til innhold

Seriehopp

I skileikanlegget bør det være tilbud om småhopp i varierende størrelse. Hoppene kan lages i snø eller det kan brukes ferdige hopp i plast med en støtkant som finnes på markedet.

        

Praktiske råd for planlegger:

Dette er en løype som krever at underlaget er jevnt. Helningsgraden bør være tilnærmet lik i hele bakken. Bakken kan være i fra 20 til 60 meter lang. Helningsgraden bør være et sted mellom 7 og 15 grader.

Praktiske råd for tilrettelegger:

Det bør være ca. 7 – 10 meter mellom hoppene i en vanlig hopplåm. For å få rytme bør det minst være 4 hopp i en låm. Seriehopp som settes i sving kan ha noe kortere avstand. Hoppene bør traverseres fra 45 – 60 grader. Jo brattere, jo mer traversert. Det er umulig å gi noen fasit på eksakt oppbygging av en slik løype. Derfor er det viktig å hele tiden prøve seg frem for å få til den beste løsningen. Derfor bør det ikke lages faste hopp av jord eller tre i bakken.

nif-epi04, 04