Hopp til innhold

Portal- klokkeløype

Dette er en løype som passer klart best inn i den slakeste delen av skiliekanlegget

Praktiske råd for planlegger:

Terrenget hvor løypa lages bør være noenlunde jevnt og ha en helningsgrad på 5 til 7 grader. Bakken kan være i fra 15 til 40 meter lang.

praktiske råd til tilrettelegger:

Plasser portalene 6 til 8 meter fra hverandre. Plasser stikkene med bjellene 2 – 3 meter i fra portalen og rett over sporet. Portalen og stikkene er av hardplastikk og er enkle å bøye, men samtidig ikke så harde at det gir store skader ved sammentreff. Variasjonen kommer i stand ved å endre høyden på portalene og ved å endre avstanden som skråstikka med klokka har til portalen. Portalløypa kan også varieres ved at den settes i sikksakk.

nif-epi04, 04