Hopp til innhold

Om kombinert

Kombinert er en idrett som setter krav til mange egenskaper. Man må være rask, spenstig, myk og smidig for å kunne hoppe bra på ski, samtidig som man må være utholden og sterk for å gå fort på ski.

Kombinertkonkurranser består av en hoppdel og en langrennsdel. Hoppkonkurransen gjennomføres normalt først. Normalt vil man kjøre Gundersenformatet (jaktstart) i kombinert, altså at vinneren av hopprennet starter først, nr 2 i hopprennet starter som nr 2 osv.

Hoppdelen

Normalt er det 1 hopp for juniorer og seniorer og 2 hopp for aldersbestemte klasser. Bakkestørrelser er normalt:

  • Senior og junior: K punkt 90-120
  • 15 og 16 år: K punkt 50-90
  • 13 og 14 år: K punkt 30-60
  • 12 år og yngre: K punkt maks 30

Meterverdi på de ulike bakkestørrelsene:

Bakkestørrelse           Meterverdi

0 – 19 meter                5,2 poeng per meter

20 – 24 meter              4,8 poeng per meter

25 – 29 meter              4,4 poeng per meter

30 – 34 meter              4,0 poeng per meter

35 – 39 meter              3,6 poeng per meter

40 – 49 meter              3,2 poeng per meter

50 – 59 meter              2,8 poeng per meter

60 – 69 meter              2,4 poeng per meter

70 – 79 meter              2,2 poeng per meter

80 – 99 meter              2,0 poeng per meter

100 meter og større     1,5 poeng per meter

Langrennsdelen

Distansene for langrennet er normalt:

  • Senior: 10 km
  • Junior: 5 og 10 km
  • 15 og 16 år: maks 5 km
  • 13 og 14 år: maks 3 km
  • 12 år og yngre: maks 2 km

Når startintervallene for langrenn regnes ut, legges poengdifferansen mellom vinneren av hopprennet og hver enkelt løper til grunn og omregnes til tidsdifferanser. Følgende poeng-verdier gjelder pr min:

Spiralmetoden 1 km/500 meter med 2 hopp: 1 hoppoeng = tillegg på 1 meter

Spiralmetoden 1 km/500 meter med 1 hopp: 1 hoppoeng = tillegg på 2 meter

nif-epi04, 04