Hopp til innhold

Definisjoner/rekrutteringsanlegg

SKILEIKANLEGG er et skianlegg for spontan samhandling mellom barn på ski i et miljø som utfordrer grunnleggende balanse og bevegelser.

 • elementer tilrettelegges som eksempelvis hopp, slalåm, bølgefelt og mindre elementer fra freeski
 • elementene tilrettelegges i ulike vanskelighetsgrader
 • det skal være hensiktsmessige helningsgrader slik at det er lett å gå oppover (ikke for bratt)
 • det skal være slette i nederste del av anlegget slik at det er lett å stoppe
 • det skal være tette intime anlegg, men mange oppganger, slik at barna kan lære av hverandre
 • velg terreng som har en god bredde og snill men gjerne variert helling, fremfor lange smale bratte bakker
 • erfaringsvis er det lettest å preparere skileikanlegget med tråkkemaskin og/eller scooter/ATW med slodd enten elementene er laget bare av snø eller permanent i terrenget 

TILRETTELEGGING I SKIANLEGG kan være som en skipark eller et område med mange ulike elementer som utfordrer balanse, fart og teknikk.

 • videreutvikling av et skileikanlegg hvor elementene er satt sammen i en flyt der utøverne utfordres til selv å skape fart
 • kan brukes for alle skigrener med elementer både på flatmark og i bakke
 • kan passe til alle aldre og alle nivåer
 • trigger utviklingen av basisferdigheter på ski innen teknikkutvikling
 • elementer laget med tråkkemaskin og/eller laget permanent i terrenget

 NÆRMILJØANLEGG er et anlegg i nærmiljøet som er spillemiddelberettiget. Anlegget kan også tilrettelegges i tilknytning til eksisterende større anlegg.   

 • kan være et skileikanlegg
 • kan være en eller flere små hoppbakker
 • kan være en liten slalåmbakke, liten freeskipark
 • kan være en kombinasjon av punktene over

 LANGRENNSCROSS/KOMBICROSS er en inspirerende trening og konkurranseform for barn og unge.

Aktiviteten kan gjennomføres ved hjelp av; 

 • tekniske elementer i terrenget, f.eks. som en løype med start og mål
 • en rundløype  
 • egen løype permanent i terrenget 
 • et basisanlegg
 • ulike elementer i et skileikanlegg
 • eksisterende løyper og stadion område og innlemme terrengelementer fra skileik og basisanlegg, samt forsterke terreng som er i løypa i forhold til bølgefelt, bakker, dosering av svinger mm.

 

SKICROSS (alpine grener) Skigren som er etablert på alle nivåer 

 • traseer lages med tekniske utfordringer tilpasset ulike målgrupper og nivåer
 • inneholder bølgefelt, hopp, svinger med og uten doseringer mm.
 • kan lages som egen trase permanent i terrenget 
 • kan bruke eksisterende nedfarter og innlemme terrengelementer fra skileik og basisanlegg, samt forsterke terreng som er i løypa i forhold til bølgefelt, dosering av svinger mm.
NIF-EPI01, 01