Hopp til innhold

Trener 2 Alpint

Trener 2 Alpint er et praktisk rettet kurs som vil gjøre kursdeltakerne i stand til å gjennomføre systematisk og målrettet barmark og skitrening med vekt på alder opptil 16 år. Det er et krav på minimum 45 timer trenerpraksis i klubb eller krets for å kunne starte Trener 2 kurset.

Kurset dekker læringsmål i Trenerløypa og gir et innhold til SUM i utviklingsfasene;
"Trene for å trene"
U14, U16 klassene.

Mål
Trener 2 Alpint skal gi kunnskap i å utvikle den fysiske kapasitet og den tekniske skolering i alle alpine grener.

Målgruppe
Trener 2 Alpint er rettet mot ski- og barmarkstrenere i alpint i ungdomsåra; 13-16 år.

Opptakskrav
Kurset er for trenere som har gjennomført Trener 1 etter ny modell – 2014 og har gjennomført 45 timer praksis (barmark/ ski).

T1 og T2 etter gammel trenermodell  - 2001
De som har gjennomført kurs i den forrige versjonen av T1 (16t) og T2 (32t), må ta e-læringsmoduler fra trenerløypa nivå 1, før de kan ta det nye Trener 2 kurset. I tillegg kreves 45 t dokumentert praksis.

Moduler/Timefordeling
420.2.03 Idrettsernæring 1 (13-16 år) (NIF e-læring, 4t)
420.2.04 Spiseforstyrrelse (NIF e-læring, 2t)
420.2.06 Aldersrelatert trening 2 (NIF e-læring, 4t)
420.2.08 Antidoping / Ren utøver (ADN e-læring, 4t)
424.2.07  Arbeidskrav Alpint (2t)
424.2.08 Treningsprinsipper, planlegging (2t)
424.2.11  Klubbmiljø (1t)
424.2.15 Hurtighet og spenst (2t)
424.2.16 Styrke, basistrening (2t)
424.2.17 Koordinasjon (2t)
424.2.18 Utholdenhet (2t)
424.2.19 Praktisk metodisk eksamen (4t)
424.2.01 Alpin svingteknikk 2 (2t)
424.2.02 Storslalåm teknikk (7t)
424.2.03 Slalåm teknikk (7t)
424.2.04 Fart (8t)
424.2.05 Utstyrstilpasning (2t)
424.2.15 Video; et pedagogisk verktøy (2t)
424.2.19 Praktisk metodisk eksamen (5t)

Trener 2 Alpint har 50 undervisningstimer, hovedsakelig praktisk basert.

Det er i tillegg selvstudium av e-læringsmoduler på nett; anslått til 14 t. For hver e-læringsmodul skal spørsmål besvares for godkjenning.

Litteratur

Godkjenning av kurs

  1. Deltagelse i minst 80% av felles undervisningstimer. Arrangøren kan frita deltakere som nylig har tatt idrettsutdannelse fra høyskole eller videregående skole (idrettsfag) fra den generelle delen innen treningslære.
  2. Godkjent kursbevis for gjennomført alle e-læring moduler.
  3. Bestått praktisk / metodisk eksamen under kurset.
  4. I tillegg foretar instruktør på kurset en løpende helhetsvurdering av kursdeltakers skikkethet som trener.  Herunder vurderes deltakers evne til å organisere og skape effektiv aktivitet, på både barmark og ski, engasjement og forståelse for sporten.

Last ned hele kursplan her 

nif-epi04, 04
NTBScanpix