Hopp til innhold

Trener 1 Alpint

Trener 1 Alpint er et praktisk rettet kurs på 45 timer som vil gjøre kursdeltakerne i stand til å gjennomføre god og allsidig trening for barn og unge med vekt på alder opptil 12 år.

Kurset dekker læringsmål i Trenerløypa og gir et innhold til SUM i  utviklingsfasene:
"Aktiv Start" 6 år og yngre
"FUNdament"  9 år, 8 år og yngre
"Lære å Trene"  10 år Under 12

Mål:
Trener 1 Alpint skal gi en innføring i grunnprinsippene for utvikling av fysiske egenskaper og skiferdighet hos barn.

Fokus:
-          Gode og morsomme læringssituasjoner
-          Skape stor aktivitet
-          Stor variasjon
-          Miljø trivsel

Målgruppe:
Trener 1 er rettet mot trenere, foreldre/foresatte, utøvere, tidligere utøvere, kroppsøvingslærere, personal i skole/SFO og andre som aktiviserer/ønsker å aktivisere barn på ski.

Nedre aldersgrense er 16 år. Ellers er det ingen krav til opptak utover interesse for å lede skiaktivitet for barn. Det er ikke stilt krav til egenferdighet på ski, men deltakerne skal medvirke aktivt på kurset slik at de opplever selv treningsmodellene og utvikler sin egen ferdighet.

Moduler/timefordeling:
424.1.06   Gode læresituasjoner Alpint (2t)
420.1.01   Utvikling av skiteknikk (2t)
420.1.02   Trenerrollen (NIF e-læring, 3t + 1t praksis)
420.1.03   Idrett uten skader (NIF e-læring, 2t + 1t praksis)
420.1.04   Idrettens verdigrunnlag (NIF e-læring, 3t)
420.1.05   Aldersrelatert trening (NIF e-læring, 3t)
424.1.08   Langsiktig utviklingsplan A (3t)
420.1.06   Ski for funksjonshemmede (NIF e-læring, 2t)
424.1.01    Alpin skiteknikk (2t)
424.1.02   Grunnteknikk Lange Svinger (5t)
424.1.03   Grunnteknikk Korte Svinger (5t)
424.1.04   Introduksjon Fart (5t)
424.1.05   Barmarkstrening barn (4t)
424.1.08   Planlegging Alpint (1t)
424.1.07   Utstyr og skiprepp (2t)

E-læringsmoduler via NIF: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=59

Godkjenning av Trener 1 Alpint:

  1. Deltagelse i minst 80% av felles timer. Arrangøren kan frita deltakere som nylig har tatt idrettsutdannelse fra høyskole eller vidaregående skole (idrettsfag) fra den generelle delen innen treningslære, Modul 424.1.07 Planlegging Alpint.
  2. Godkjent kursbevis for gjennomført e-læring.
  3. Det er ingen eksamen på Trener 1. Godkjenning er bestått / ikke bestått og er basert på en løpende vurdering under hele kurset av deltakerens engasjement og evne til å organisere og skape stor aktivitet, på både barmark og ski der en ser at barna trives.

Trenerpraksis før Trener 2 kurset: Det er et krav på minimum 45 timer trenerpraksis i klubb eller krets for å kunne starte Trener 2 kurset.

Litteratur:

https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=30

Last ned hele kursplan her 

NIF-EPI03, 03