Hopp til innhold

Region TD`er

Oversikt over Region TD`er og Rennteknisk utvalg

Region TD oversikt:   Mobil  E-post
Østfold, Akershus og Oslo:
Andre Hagen   93 25 83 31

andre.hagen71@gmail.com

Oppland og Hedmark:
Bjørn Terje Lindstad   46 61 68 29 bjorn.terje.lindstad@gmail.com
Buskerud:      
Jonny Eggar   91 59 53 71 jonny.eggar@gmail.com
Telemark/Vestfold,  Aust-/Vest Agder og Rogland:
Øivind Naper   99 04 22 29 oinaper@outlook.com
Hordaland og Sogn & Fjordane:
Lars Tennebekk jr   93 80 13 22 lars.tennebekk@vlfk.no
Møre & Romsdal:
John Oshaug   41 53 71 18 john@aaksafety.no
Sør-Trøndelag og Nord-Trønderlag:
Eirik Sem   90 24 28 89 semeirik@gmail.com
Nordland, Troms og Finnmark:
Jo Inge Øverland   93 05 16 14 overlandjoinge@gmail.com

Kurs/utdanning:

Henvendelser vedr. kurs og utdanningsvirksomhet rettes til angjeldende skikrets‑/idrettskretskontor.

NB! TD kurs skal meldes til Region TD og Rennteknisk utvalg.

Instruktør for TD-II-kurs skal godkjennes av NSF/AK ved Rennteknisk utvalg.

NIF-EPI01, 01