Hopp til innhold

Foreslår store endringer for utøvervelferd og klima

Alpints samarbeidspartner KPMG, sammen med det norske alpinlandslaget, foreslår tiltak som kan bedre utøvernes sikkerhet og helse, og redusere Co2-utslipp med 29 prosent.

Det foreslås blant annet at verdenscupen skal starte senere og i USA, VM arrangeres senere i sesongen, og at konkurransene legges mer i geografiske klynger.

Les hele rapporten på changethecourse.no

Rapporten er i dag oversendte Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS).

– Vi håper dette initiativet kan føre til at faktorer som utøver og trenervelferd, samt utslipp settes høyere på agendaen internasjonalt, og at sportens økonomiske fremtid sees i et mer langsiktig perspektiv enn tidligere, sier sportssjef for alpint, Claus Ryste.

I en sesong med flere skader har utøvere tatt til orde for endringer blant annet for å redusere reisebelastning.

Skiforbundets omfattende kartlegging av Co2-utslipp fra landslagenes reisevirksomhet viste store variasjoner mellom grenene, mye som følge av antall utøvere og størrelse på støtteapparat og verdenscupkalendernes sammensetning.

Alpinlandslagene alene sto for et utslipp på 523 tonn Co2-ekvivalenter, der 80 prosent kommer fra flyreiser. Tiltakene i rapporten kan reduseres herrelaget i alpint sitt totale reiseutslipp med ca. 29 % og damelagets utslipp med med cirka 14 prosent.

– Bedre utøvervelferd og reduksjon av CO2-utslipp går hånd i hånd. Sammen med KPMG har vi gjort så godt vi kan med det datagrunnlaget vi har tilgjengelig, men vi ønsker alle innspill velkommen. Vi sier ikke at vi har den endelige fasiten, men vi ønsker å inspirere og sette i gang en nødvendig dialog og diskusjon om fremtiden til sporten vår. Et bedre datagrunnlag som nå KPMG har hjulpet oss med er forhåpentligvis bare starten på en viktig prosess som vi må løse i fellesskap, sier Ryste.

NIF-EPI03, 03