Hopp til innhold

NSF FARTSCAMP ÅL 2023

NSF Fartscamp Ål 2023 23-25. februar U14/U16 og 26-28. februar U14/U16

Vi kjører to fartscamper. Hver har en øvre ramme på ca 120 løpere.
På campene deles guttene og jentene i egne grupper. Det er et sterkt ønske om at jentetrenere stiller og kan bidra inn her. I etterkant legges det opp til et eget webinar om rekruttering av jenter i alpinsporten (spesifisering kommer seinere).

LÆRINGSMÅL:
Løpere skal få erfaring med utfor og terrengmestring i fart. Målet er å skape mest mulig variert aktivitet innenfor de rammene som er mulig og å bli glad i fart.
Trenere fra klubb skal bli tryggere og bedre skolert til å kjøre egne treninger i klubbregi (og da må de være med på forberedelsene).

OPPLEGG:
4 løpere eller flere fra en klubb må stille med en trener. Dette er en samling med mål om Trenerskolering på fart.
Løpere blir inndelt i grupper sammen med andre klubber – gutter, jenter. Trenerteam blir satt sammen av trenere fra klubb og evt. NSF.
NSF sammen med klubbtrenere legger til rette arena for trening.
Løpere lærer i hovedsak gjennom aktivitet. NSF legger opp til et faglig tema på teams tilgjengelig for alle hver dag.
Booking og heiskort må organiseres av den enkelte klubb. Klubbtrenere blir påkrevd å ankomme 1 dg. I forkant av aktivitet for å rigge arena / være forberedt og før hver treningsdag. NSF organiserer heiskort for de som bidrar i trenerteam.

ØKT 1.
A. UTFOR HALLINGEN - SUBARU – BARNEBAKKEN
B. UTFOR «KLASSIKER»
C. SG NED HENGA

Kl 07-07:30 INSPEKSJON
Start kl 07:30 – 11:00.

30-40 løpere pr sekvens
20 sek startintervall (15 min alle igjennom). Etter dette vil det flyte bedre. 6-8 turer.

ØKT 2.
SEKVENSER kl 12-14 (etter dette er det for mørkt og for mye…)
A. HOPP
B. GLI / SPEEDTRAP
C. HOCKEY POSISJON / BØLGER

PS. Hvis noen klubber ønsker SL/ GS etter DH/SG er dette ikke ønskelig for å unngå skader («friske bein») samt å unngå å ta inn maskin pga groper. Maskin vil oftest innebære klump og/eller mykere underlag.

FORELDRE
Foreldre må forholde seg til «trafikken i løypa». Hvis en ønsker å observere må en bli stående i god tid før første løper starter økta.
Klestransport gjøres samlet for alle. Denne må skje under stopp og etter f.eks 1 eller 2 runder styrt av startperson.
Det vil også kunne bli behov for hjelp knyttet til skliing (ved evt snøfall) og stå på post.

TRENERE:
Trenere skal ha fokus på kompetansedeling og mulighet til å være sammen i et faglig miljø på Actif Hotel etter hver skidag frem til middag. I praksis vil dette være fra kl 15-18 hver dag. Etter dette kan trenere reise til sine grupper / overnattingsteder.
Trenere kan godt ta med radioer og egen video. Pluss borr. Hvis noen kan ta med timing er det også bra.

KOMMUNIKASJON
Det blir kjørt et teams møte kvelden i forveien og før hver skidag for oppdatering av neste dags plan og organisering.
I tillegg blir det opprettet en chat på Facebook hvor info legges ut og der det er lett å dele videre internt.

Einar Witteveen
Einar.witteveen@skiforbundet.no
28.11.2022

nif-epi04, 04
NTBScanpix