Hopp til innhold

Spennede fartsprosjekt

Norges Skiforbund og Olympiatoppen er i gang med et langsiktig fartsprosjekt for fremtidige utøvere.

Denne uken er alpinistene i gang med et langsiktig fartsprosjekt, rettet mot neste generasjon fartsutøvere i Norge. I stålende vær har alpinistene gjennomført en samling på Norges tak, Juvassbreen.

Tildstede på samlingen har 20 av Norges talenter (10 damer, 10 herrer) vært samlet, for 5 dager med utfor trening. Samlingen er den første i et prosjekt som strekker seg over de neste 5 årene. 

Målet med prosjektet er å skape medalje kandidater i fremtidige VM og OL, gjennom rekruttering og tilretteleging av fart, i samarbeid med skigymnas og overårige lag. Det er også et mål å rekruttere fremtidige norske trenere, gjennom økt kompetanse i gjennomføring av fartstrening.

Prosjektet er et ledd i å videreutvikle en rød tråd mellom sentrale landslag og den fantastiske jobben som gjøres på skigymnasene. Gjennom en felles plan for utvikling, ønsker man å forankre den kompetansen som ligger i "Attacking Vikings" kulturen, og sørge for at denne kompetansen bevares og utvikles for fremtidige generasjoner.

NIF-EPI03, 03
NTBScanpix