Hopp til innhold

Pressemelding fra Norges Skiforbund

Oslo tingrett har i dag avsagt kjennelse i saken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund.

Kristoffersen har bedt om midlertidig forføyning om at Skiforbundet «må tåle» (dvs. forholde seg til) at Kristoffersen kan inngå en avtale med Red Bull som omfatter profilering på hjelm, og at Skiforbundet ikke kan utøve sanksjoner som følge av en slik avtaleinngåelse. 

Oslo tingrett har ikke gitt Henrik Kristoffersen medhold i hans begjæring.

Oslo tingrett har vist til at Kristoffersens krav tar som utgangspunkt at det er utøveren som har markedsrettigheten til merket foran på hjelmen, og at det skjer en overdragelse av denne rettigheten til Skiforbundet ved signering av utøveravtalen. Oslo tingrett har imidlertid gitt Norges Skiforbund medhold i at det er forbundet som har denne rettigheten inntil den eventuelt lisensieres videre. Retten har også uttalt at det ikke foreligger forskjellsbehandling, og at Norges Skiforbunds avgjørelse om å ikke tillate inngåelse av avtalen med Red Bull som omfatter hjelm, hverken er vilkårlig eller urimelig.

For Norges Skiforbund er dette en viktig kjennelse fordi dette dreier seg om idrettens egne markedsrettigheter og avtaleforpliktelser. 

- Vi er fornøyd med at Oslo tingrett har gitt oss medhold i vårt rettslige syn på saken, sier generalsekretær i Skiforbundet, Stein Opsal. 

- Henrik har anledning til å inngå en personlig avtale med Red Bull, slik han har hatt tidligere, selv om det ikke gis anledning til profilering på hjelm og hodeplagg, tilføyer Opsal.

Kjennelsen påvirker ikke Henrik Kristoffersens deltakelse på landslaget. Norges Skiforbund understreker at Kristoffersen har samme oppfølging og tilbud som alle andre utøvere som representerer Norge i verdenscupen, med den støtten og de forpliktelser det innebærer. 

NIF-EPI02, 02