Hopp til innhold

Møtedokumenter

AK-referater

Møteplan høst 2022

2022-2024

Møte nr. 1  30. juni 2022
Møte nr. 2 25. aug 2022
Møte nr. 3 16. sept 2022
Møte nr. 4 10. okt 2022
Møte nr. 5 14. okt 2022
Møte nr. 6 03. nov 2022
Møte nr. 7 08. des 2022
Møte nr. 8 23. jan 2023
Møte nr. 9 31. jan 2023
Møte nr. 10 15. mars 2023
Møte nr. 11 14. april 2023
Møte nr. 12

08. juni 2023

Møte nr. 13

27. juni 2023

Møte nr. 14

24. aug 2023

Møte nr. 15

15. sept 2023

Møte nr. 16

11. okt 2023

Møte nr. 17

20. okt 2023

2021-2022

Møte nr. 1 22. juni 2021
Møte nr. 2 19. aug 2021
Møte nr. 3 18. sept 2021
Møte nr. 4 01. okt 2021
Møte nr. 5
14. okt 2021
Møte nr. 6 19. nov 2021
Møte nr. 7 16. des 2021
Møte nr. 8 01. mars 2022
Møte nr. 9 24. mars 2022
Møte nr. 10 21. april 2022
Møte nr. 11 26. april 2022
Møte nr. 12 30. mai 2022

DIALOGMØTER

Dialogmøte 11. jan 2023  
   

 

vår- og høstmøter

Høst 2022  
Vår 2021 Høst 2021
Vår 2020  Høst 2020
 Bredde ppt høst 2019  TD update ppt høst 2019
Vår 2019 Høst 2019
Vår 2018 Høst 2018
Vår 2017 Høst 2017
Vår 2016 Høst 2016
Vår 2015 Høst 2015

Til arkiv

NIF-EPI03, 03