Hopp til innhold

Skigymnas og høgskoler

Skigymnas- og høgskolelag er en viktig del av norsk alpinsport. Her finner du litt informasjon om de forskjellige tilbudene og linker til de respektive sidene. Nederst på siden finner du også videoer fra noen av de forskjellige lagene.

Aktivitetskalender 2017-2018

Skigymnas landslinjer

Norges Toppidrettsgymnas - NTG ble startet opp i 1981 under navnet Norsk Alpingymnas. De har i dag 5 avdelinger som tilbyr generell studiekompetanse for videregående opplæring, kombinert med et utvidet toppidrettstilbud. På 3 av skolene er det mulighet for å velge alpint som idrett - Bærum, Geilo og Lillehammer.    

 2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
NTG Bærum 4 1 4 3           5 17
NTG Geilo 2 3 4 4 3 2 1       19
NTG Lillehammer 6 3 4 3 4 3 1 2     26

 

NTG Alpin Geilo
NTG Alpin Lillehammer
NTG Alpin Bærum 

Oppdal videregående - Startet i 1976 opp et samarbeid med OppdalAlpinElite, hvor løpere kunne gå på idrettslinja på skolen og velge alpin som toppidrett. Bakgrunnen for oppstarten var å gi elevene muligheten til å kombinere satsing på idretten og utdanning. Dette er også idag hovedmålet til skolen.

 2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
Oppdal 2 8 2 3 3 4   4     26
OppdalAlpinElite

Hovden - Hovden skigymnas ble startet opp i 1990, som en underavdeling av Valle videregående, men allerede året etter i 1991 ble Hovden skigymnas opprettet som selvstendig skole. Idag er Hovden skigymnas en av tre underavdelinger tilknyttet Setesdal videregående. Skolen tilbyr i dag en kombinasjon av satsing på alpint og undervisning i studiespesialisering og service og samferdsel.

 2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
Hovden 2 2   1   3   1     9
Hovden Skigymnas Alpint

Narvik videregående - Frydenlund FA er en av tre avdelinger tilknyttet Narvik Videregående. Frydenlund FA gir muligheten for en utdanning i idrettsfag med generell studiekompetanse samtidig som løpere som ønsker det kan satse på alpint som toppidrett. FFA ble startet opp i 1991.

2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
Narvik 2 1 3 4 3 2     1 2 18
FFA Narvik

Skigymnas - Fylkeskommunale linjer

Dønski Videregående - Dønski Alpin er tilknyttet Dønski videregående sine lokaler på Gjettum i Bærum kommune. I samarbeid med skolen tilbyr de idrettsfag med mulighet for alpint som toppidrett. Dønski Alpin ble startet opp i 2003 for at løpere i Oslo-området skulle ha et skigymnas-tilbud i sitt nærområdet.

2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
Dønski 8 15 8 8 8 6 3 2     58

Nydalen videregående - Nydalen Alpin ble startet opp i 2012, og holder til i Nydalen videregåendes nye lokaler. De tilbyr idrettsfag med alpin som valgbar toppidrett til FIS løpere i Oslo-området.

2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
Nydalen 4 4 3 3             14
Nydalen Alpin

Persbråten videregående - Persbråten Alpin, startet i 2009, tilbyr Alpin Toppidrett med studiespesialisering (realfag) eller Alpin Toppidrett med idrettsfag.Skolen legger til rette for at utøvere skal kunne kombinere satsing på alpint med utdannelse. De holder til i Persbråten sine lokaler ved Røa og Heminghallen.

2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
Persbråten 2 6 6 5 1 5 1 2     28
Persbråten Alpin    

Voss Gymnas - tilbyr i samarbeid med Voss Alpin et toppidrettstilbud med mulighet for valg av alpint som satsingsidrett. Utøverne kan da satse på alpint samtidig som de får generell studiekompetanse for videregående skole.

2016/2017 1. Klasse   2. klasse   3. klasse   4. klasse   Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Total
Voss 1 1 2 2             6
Voss 

Høgskolelag

Lillehammer University College alpine team - LUC ble startet opp i 2011, og er et samarbeid mellom Norges Skiforbund, Olympiatoppen innlandet og Lillehammer University College. Tanken bak opplegget er å gi norske alpinister som er ferdig med videregående skole et tilbud hvor de kan kombinere videre satsing på alpint med høyere utdannelse i Norge.

2016/2017 Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Total
LUC   9 9
LUC

Team Skistar - Er et samarbeid mellom Persbråten og Heming for løpere som er ferdig med videregående utdanning og ønsker å satse på alpint i Oslo-området.

2016/2017 Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Total
Skistar   11 11
Team Skistar

NTNU - TrønderAlpin - Universitetslaget ble etablert vinteren 2015 med mål om å tilby den beste kombinasjon av alpin toppidrett og utdannelse. Støtte fra skiforbundet, det offentlige, lokale samarbeidspartnere og private gjorde dette mulig. Laget startet opp med en gruppe på tre dameløpere, tre herreløpere, hovedtrener og barmarkstrener.

2016/2017 Høgskole/overårige tilbud
  Damer Herrer Total
NTNU 2 4 6
TrønderAlpin 

NIF-EPI03, 03
Gepa