Hopp til innhold

Retningslinjer og praktisk info FIS

Nye utøvere

Nye utøvere må registrere seg til sin krets før sesong. Skjema fylles ut, scannes og sendes til NSF fra kretsen. For utøvere under 18 år må skjema signeres av forestatte. FIS Athletes Declaration  Kretsene får informasjon om frister, da dette varierer fra sesong til sesong.

Påmelding (Sesongen 2021-2022)

For renn utenfor Norge, skal påmelding sendes fra ansvarlig trener til stefan@skiforbundet.no Renn i utlandet avklares i forkant med Ettervekst/rekrutterings ansvarlig. Påmelding  SKAL inneholde: FIS-CODE, NAVN, RENN (med codex). Frist for påmelding i utlandet er 20 dager før renn, dette gjelder også NorAm.

Skadestatus

Ved skade fylles skjema Single Penalty, og returneres til stefan@skiforbundet.no I tillegg til dette trengs en attest på engelsk fra lege angående skadeomfanget. Frist for innsendelse til FIS gjennom NSF er 30. april.

Sesongen 2021-2022

Det kommer nye regler på utstyr fra FIS med jevne mellomrom. For mer info se på FIS sin hjemmeside. 

Det arrangeres ikke noen utenlands FIS runder ut over World Cup, Europa Cup og aktuelle mesterskap. Skigymnasene står selv ansvarlig for eventuelle FIS runder utenlands. Turer koordineres mellom skigymnasene og Ettervekst/rekrutterings ansvarlig. For deltakelse kontaktes etterveksts-/rekrutteringsansvarlig: stefan@skiforbundet.no

Ironman

Informasjon om nasjonale mesterskap

Informasjon om uttak   

Scandinavisk avtale FIS

nif-epi04, 04
NTBScanpix