Hopp til innhold

Praktisk informasjon for USA studenter

For sesongen 2023-2024 er det flere studenter ved forskjellige universitet i USA. Alle med bakgrunn fra skigymnas og landslag i Norge

Alle studentene må ta kontakt med ettervekst/rekrutterings ansvarlig for fullmaktsbrev, slik at deres respektive universitet kan melde på FIS renn i USA og Canada. Send mail til: stefan@skiforbundet.no med navn, FIS kode, navn på universitet og ansvarlig trener.

NorAm: Ta kontakt med ettervekst/rekrutterings ansvarlig. Frist for påmelding til NorAm er 20 dager før konkurranse start.

USA studenter vurderes etter uttakskriterier til Junior VM. Utøveren må selv ta kostnaden ved reise til og fra Norge i forbindelse med mesterskapet.

For de av USA studentene som ønsker en mulighet til å trene i Norge i løpet av sommeren, eller gjennomføre Ironman test utenom ordinære tester. Ta kontakt før 1. april, hver sesong: stefan@skiforbundet.no

NIF-EPI01, 01