Hopp til innhold

Ironman

Ironman-testbatteriet ble opprinelige utviklet i våren 2002 for herrer landslagene (World Cup, Europa Cup, og Junior lagene).

 Ironman 2024

Da er 2022-2023 sesongen bak oss, og vi går inn i forberedelsene til ny sesong. Alle skigymnasene har gjennomført sine vår-Ironman tester og barmark sesongen nærmer seg slutten. Høst testen av alle skigymnasene er gjennomført og det gjennstår noen re-tester.

Landslagene gjennomførte sine tester, i starten på august.

Skigymnasene tester vår og høst. NSF gjennomfører sentrale tester gjennom høsten. 

Test datoer 2024:

U16: 

Nord-Norge og Oppdal: 24-25 august

Voss: 31. august

 Oslo/Akershus: 21-22. september

 - oversikt over skigymnastestene kommer.

Hensikten var å evaluere det generelle fysisk grunnlag som er nødvendig for å konkurrere på topp nivå i alpint samt å sette en mer offensiv, nesten konkurranse likt preg på testing.  Siden det tiden har Ironman begynte å bli brukte av flere miljøer i Alpin-Norge.  Samtidig har hensikten for Ironman vokste til å innebære det følgende:

  • Test det generelle fysiske grunnlag som er nødvendig for å bli en toppalpinist.
  • Sett fokus på generell, allsidig grunnlagstrening for yngre løpere.
  • Skap motivasjon for trening ved å gi et system med målsetting og feedback på både langsiktige og kortsiktige mål.
  • Legg prestisje i å være i god fysisk form.  Ironman skal være et ledd i et system som skaper en offensiv, grensesprengende treningskultur.
  • Skap en ”historikk” i resultater gjennom å føre opp rekorder på enkelte tester og sammenlagt score.
  • Skap et balansert og allsidig perspektiv på trening.  Vi trener ikke bare for idrettens skyld, men også for å øke livskvaliteten.
  • Testdagen i seg selv skal være en god treningsøkt.
  • Testene skal være enkle, lett gjennomførbare og tilgjengelige over hele landet.

Når Ironman begynte å bli brukte av aldersgrupper yngre enn det som var det opprinelige målgruppen, noen tilpasninger var nødvendig.  Dette førte til utvikling av Ironman Jr. for yngre alpinister. Samtidig som Ironman Jr. skulle være tilpasset yngre utøvere så skulle den definere en fornuftig progresjon mot standard testen Ironman.

TestProtokoller Protokollvideoer

nif-epi04, 04