Hopp til innhold

Start slalåm

Startområdet i slalåm er inndelt i et ytre og et indre startområde. Det ytre startområdet er et avsperret/avmerket område hvor løpere og støttepersonell kan oppholde seg frem til start. Ytre startområde benyttes blant annet til enkle oppvarmingsøvelser. Det indre startområdet er området fra inngang/avsperring til starthus/start og til startporten.

Avstanden mellom startstaurene skal være ca 60 cm. Ved bruk av start-arm skal høyden på startstaurene være maksimum 50 cm. Startstedet skal prepareres vannrett, så ikke løperen glir ut fra start. Der hvor det ikke er starthus eller telt, må startstedet være avsperret slik at løperne ikke blir forstyrret.  Ved Norgesmesterskap, hovedlandsrenn, landsfinalen og andre landsomfattende konkurranser skal det monteres startramper som fast underlag for stavene.

                                         

NIF-EPI02, 02
NTBScanpix