Hopp til innhold

Løypeprofil slalåm

En ideell slalåmløype inneholder en rekke retningsendringer som løperen skal passere med størst mulig hastighet når rett svingreknikk og presisjon binder svingene sammen. Det skal være en terrengmessig og teknisk klok sammensetning av kombinasjoner, bundet sammen ved enkle og doble porter til en løype som skal gi god flyt og rytmevariasjon. Det skal også være en mest mulig allsidig prøve på skiteknisk ferdighet gjennm retningsendring med forskjellige svingradier.

                                                       

Tekniske data

Menn

Ved NM skal høydeforskjellen i løyper for menn være mellom 140 og 220 meter. Høydeforskjell ned til 120 meter kan unntaksvis godkjennes. For andre nasjonale renn bør junior og seniorklassene ha løyper med høydeforskjell mellom 100 og 180 meter.

Kvinner

Ved NM skal høydeforskjellen i løyper for kvinner være mellom 120 og 200 meter. For andre nasjonale renn bør junior og seniorklassene ha løyper med høydeforskjell mellom 100 og 180 meter.

Jenter og gutter

I renn for jenter og gutter skal løypa ha høydeforskjell avpasset etter alderen. Veiledende normer er:

  • 14-15 år, min 120 m og maks 160 m
  • 12-13 år, min 110 m og maks 140 m 
  • 11 år, 10 år og 9 år, min 90 m og maks 120 m 
  • 8 år og yngre, min 80 m og maks 100 m

Veteraner

Ved renn for veteraner bør løypa ha en høydeforskjell mellom minimum 120 m og maksimum 150 meter

Internasjonale konkurranser

Ved internasjonale konkurranser følges FIS sin tabell for høydeforskjell. Se tabellen: 

FIS checklist vertical drop

NIF-EPI02, 02
NTBScanpix