Hopp til innhold

Start

To startgater (porter)  som måler 1 m i bredde og 40 cm i høyde og som er godkjent av FIS skal brukes. Startgatene må kunne åpnes samtidig og/eller med forsinkelse og være koplet til tidtakersystemet.
Ethvert tidtakersystem kan benyttes forutsatt at det sørger for lik start og kan koples på startgate som beskrevet ovenfor.

NIF-EPI02, 02
NTBScanpix