Hopp til innhold

Porter og svinger

Løypene er angitt av en serie porter der hver port er to slalåmporter satt sammen med et storslalåmflagg, og festet på en slik måte at det kan rives over. Der det er kun to løyper, skal porter og flagg være røde i løypen til venstre for skiløper og tilsvarende blå i løypen til høyre for skiløper. Dersom det er mer enn to løyper, må arrangør bruke ulike farger for de andre løypene, som f.eks. grønt og oransje. Nederste del av flagget må være ca 1 m over snøen.

                                                      

Det må brukes samme løypesetter for alle parallelle løypene og man må sikre at de er identiske og parallelle. Man må også sikre at det er god flyt i løypene og variasjon i svingene slik at løypa forårsaker rytmeendringer. En må unngå å sette løyper slik at de går i en rett linje fra start til mål.

Første porten i hver løype må plasseres minimum 8 m og maksimum 10 m fra start. Rett foran mållinjen, etter den siste porten må det markeres et klart skille mellom de to løypene slik at de kan lede hver løper mot midtre del av de respektive mållinjene.

Distansen mellom løypene

Distansen mellom de to tilsvarende portene (fra svingport til svingport) bør være minimum 6 m og maksimum 8 m. Distansen mellom startportene skal være den samme som mellom de to løypene.

NIF-EPI02, 02
NTBScanpix