Hopp til innhold

Høstmøte langrenn

Langrennskomiteen i Akershus Skikrets arrangerte høstmøte onsdag 10. november.

Takk for oppmøtet på årets høstmøte og takk for god diskusjon og bidrag til temaene som ble tatt opp. 
Vi vil fortsette å jobbe med en handlingsplan for rekruttering fra kretsnivå og tar med oss innspill fra møtet og ber om ytterligere innspill fra klubber/Team om dere har noe på hjertet.

LK vil jobbe videre med forslag om en sonevis midt-vinter samling for trenere i yngre aldersgrupper, en stolpejakt for skiløpere evt en emit selftimer cup som kan bli en del av kretsens distansecup.
Vi ber klubbene ha fokus på forstyrret mat atferd, både i preventiv sammenheng og for å fange opp utfordringer gjennom bruk av Sunn idrett systemet. Så kan vi ha et oppfølgende tema på dette på Vårmøtet.

I forbindelse med NSF og omdømme utfordringen så har LK i etterkant av Høstmøte kommet med følgende vedtak.

 • LK har kommet til den konklusjon at hovedutfordringen med en pågående media sak og dertil omdømme utfordringer for langrennsmiljøet i Akerhus, nå er løst gjennom en avklaring i CBB saken
 • LK ser behovet for ro i rekkene og en sentral administrasjon gjennom vinteren ifth å gjennomføre en sesong med god aktivitet for store og små.
 • LK støtter beslutningen fra Kretsledermøtet om å avvente resultatet av NSF styre sin evalueringsrapport ad CBB saken
 • LK anbefaler styret i Akershus Skikrets å bruke den demokratiske prosessen til våren til å komme med vårt syn på evt endret ledelse.

Presentasjonen fra Høstmøtet.

 

Agenda:

 1. Åpning
 2. Presentasjon av LK
 3. Terminliste 2021/2022
 4. Seeding/uttak
 5. TD status
 6. Kurs
 7. Rekruttering
 8. Forstyrret mat atferd
  - Sunnidrett
  - Dialog med salen for å belyse problemet, lete etter løsninger
  - Variasjon i løypeprofiler
 9. NSF/CBB saken
  - Orienteringfra LK om status
  - Veien videre-dialog med salen
 10. Evt.

Kart Tæruddalen 20, 2020 Skedsmokorset

Påmeldingsfristen er mandag 8. november
Maks 25 plasser til fysisk møte - først til mølla

Link til teamsmøte sendes ut til de påmeldte onsdag 10. november.

NIF-EPI01, 01
Foto: Sverre Hjørnevik