Hopp til innhold

Informasjon om NM/NC og HL – sesongen 2019-2020

Her ligger informasjon om overnatting og smøreboder for NC/NM junior og HL, samt uttak stafett for NM junior og HL.

Representanter fra Akershus skikrets på NM/NC/HL

Fra LK vil følgende stille:
NM del I Konnerud:  John Harald Amundsen og Ole Jonny Gigernes 
NM del II Lillehammer:  John Harald Amundsen og Ole Jonny Gigernes 
NM Jr Beitostølen:  Tone Haugen Ramstad, Heidi Tjernshaugen og Ingvar Sperstad 
NC Jr Lygna: Tone Haugen Ramstad og Heidi Tjernshaugen
NC Jr Holmenkollen: Emilie Johanne Hagen og Heidi Tjernshaugen        
HL Nybygda:  Dag Helland- Hansen, Iben Berntzen og Emilie Johanne Hagen                     

Overnatting ifm NM, NC og HL

Generelt
Forbundet sendte ut retningslinjer for sesongen 2018-2019 den 3. september 2018:  RETNINGSLINJER
Iht disse retningslinjene skal arrangør av NC jr, NM jr og HL reservere at større antall overnattingsplasser (ca 1500), som deretter fordeles på kretsene etter fordelingsnøkkel i sep-okt.
Bakgrunnen for ordningen er å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion
Fordelingsnøkkelen legger videre opp til 1 leder pr 3 utøvere, dvs at klubber/team bør undersøke alternativ overnatting i privat regi for øvrige ledere/foresatte.

Ansvarlige for overnatting anbefales å sette seg inn i retningslinjene.

For sesongen 2019-2020 gjelder følgende: 

NC jr
Skiforbundet sendte mail 15. juni der de ba om antatt behov pr krets (inkl skigymnasene som før) for avsjekk av behov mot reserverte antall senger, med svarfrist 19 juni.
Pga den korte svarfristen ble mailen fra Skiforbundet sendt direkte til personer som var ansvarlig for overnatting i de enkelte klubber/team sist sesong.

Lygna
En klubb (Asker Skiklub) meldte inn behov for overnatting, dette er meldt videre til Skiforbundet.

Oslo
Her har ingen klubber/team meldt inn behov for overnatting.

Beitostølen (NM Jr)
Pga kort frist har kretsen meldt inn behov som tilsvarer antall deltagere på JrNM 2019, dvs 170 løpere.
Normen på 1 leder pr 3 løpere tilsier ca 225 plasser, men antallet er ikke bekreftet fra Skiforbundet.
Fordeling på klubber i Akershus planlegges i løpet av september-oktober når vi har fått endelig tildeling fra arrangør/forbund.

Klubbene må planlegge med å selv ordne overnatting for ledere/voksne utover 1 pr 3 utøvere.

HL - Nybygda
Akershus Skikrets har fått tildelt 300 plasser på Scandic Hamar. Hotellet ligger i Hamar sentrum, ca 25 min kjøring fra stadion.
Plassene blir fordelt til klubber som har behov i løpet av oktober. 
Deltagere blir prioritert slik at samtlige av disse får plass. Deretter tildeles plasser til ledere utfra antall deltagere pr klubb.
Mer info samt skjema for innmelding av behov blir sendt ut i løpet av september.

NC/NM senior inklusiv NM del II (som også er NC-avslutning for junior)
Hver enkelt klubb/team må selv ordne overnatting (ingen reservasjoner fra/via Akershus Skikrets).

For NM del II har forbundet sendt ut "Informasjon om overnatting i forbindelse med Ski NM 2020" (Thor: her legges link til vedlagt dokument). 
Arrangør vil også legge ut info på hjemmesiden: https://www.skiforbundet.no/nm2020.

Smøreboder

Dette reserveres av hver enkelt klubb/team. Info legges ut på arrangørens hjemmesider.

Uttak stafett

NM Jr – Beitostølen
Legges fram på kretsens høstmøte.
Mulighet for å stille klubblag, se info lenger ned.

HL - Nybygda
Legges fram på kretsens høstmøte.
Mulighet for å stille klubblag, se info lenger ned. 

Mulighet for å stille egne klubblag på stafett NM Jr og HL
Det er åpnet for at klubber kan få stille egne klubblag både på HL og JrNM.
Retningslinjer for dette legges ut når påmelding til stafettene åpnes.
Kretsen forbeholder seg retten til å overprøve ønske om deltagelse på klubblag for løpere som er aktuelle på noen av de beste lagene.

Ingvar Sperstad , Dag Helland- Hansen, Tone Haugen Ramstad og Heidi Tjernshaugen

nif-epi04, 04