Hopp til innhold

Retningslinjer for gjennomføring av KM Sprint

KM Sprint har blitt gjennomført fullt sprintprogram (prolog, 5 kvartfinaler + plasseringsheat, semifinaler og finale) for alle rangerte klasser. Dette har medført svært lang arrangementstid. I 2017 så lang at arrangøren måtte dele arrangementet i 2 der de yngste klassene gikk kveldsrenn fredag mens resten av klassene gikk lørdag. I tillegg har tett tidsplan gjort arrangementet svært sårbart for forsinkelser.

For å redusere arrangementstiden vedtok Høstmøtet 2017 at KM Sprint for ettertiden skal gjennomføres iht følgende retningslinjer.

Klassene 8-10 år (ikke KM for disse klassene)
1. Ingen prolog.
2. Alle løpere får gå i 2 heat.
3. Ingen rangering.

Klassene 11-14 år (KM bare for 13 år og eldre)
1. Prolog.
2. Semifinaler (12 beste fra prolog):
- Semifinale 1: Prolognr 1/4/5/8/9/12
- Semifinale 2: Prolognr 2/3/6/7/10/11
De 3 beste i hvert heat går til A-finale.
3. Plasseringsheat (plass 13 og videre fra prolog):
- Plasseringsheat 1: Prolognr 13-18
- Plasseringsheat 2: Prolognr 19-24
- Plasseringsheat 3: Prolognr 25-30
- osv til alle har fått gått plasseringsheat.
For å unngå heat med få deltagere skal siste plasseringsheat skal ha minimum 4 løpere. Dvs at siste heat kan settes opp med 7-9 løpere der de 1-3 siste fra prolog står på rekke bakerst.
4. Finale.

Regneark for oppsett av semifinaler, plasseringsheat og finale, samt resultatliste: Link

Klassene 15-16 år
I utgangspunktet fullt sprintprogram (prolog, kvartfinaler/plasseringsheat, semifinaler og finaler).
Evt kan også for disse klassene gjennomføres samme opplegg som for 11-14 år.

Junior/Senior
Her varierer deltagelsen mye siden arrangementet kan være samme helg som NC eller NM.
Det lages derfor ingen retningslinjer for disse klassene.

NIF-EPI02, 02