Hopp til innhold

Stipendvinnere 2015; Emma Kihle Stavseth og Sigurd Fosheim (Foto: Stig Stenberg)

Stipend

Stipendordningen vil videreføres, beløpet økes til kr. 5.000.

Pga. tilfredsstillende økonomi til besluttet arrangørene av Asgeir Cup å føre noe av overskuddet tilbake til de aktive gjennom et stipend som deles ut i 15-16 års-klassen, ett i gutteklassen og ett i jenteklassen - evnt. kun ett stipend i en av klassene, så fremt det er løpere som oppfyller kravene.
Målet med stipendet er å motivere løpere til å satse på alpint og til å sette de positive utøverene i fokus.

Kriteriet  for stipendet er at det skal gå til en jente og/eller gutt i Oppland Skikrets som har hatt positiv sportslig utvikling det siste året. Det er en forutsetning at utøveren tar idretten seriøst og har mål om å forbedre sine prestasjoner. Løperen skal være et positivt element i sin klubb og et forbilde for yngre løpere. Oppland Skikrets velger ut en jury som kårer vineren(e). Stipendet skal gå til videre sportslig utvikling.