Hopp til innhold

Nordlandscup 2015 - 2016

Resultater 2015/2016:

Stilling etter Nordlandscup 8 (6.3.2016)

Stilling etter Nordlandscup 7 (5.3.2016)

Stilling etter Nordlandscup 6 (21.02.2016)

Stilling etter Nordlandscup 5 (20.02.2016)

Stilling etter Nordlandscup 4 (17.01.2016)

Stilling etter Nordlandscup 3 (16.01.2016)

Stilling etter Nordlandscup 2 (13.12.2015)

Stilling etter Nordlandscup 1 (12.12.2015)

Uttakskriterier Ungdomsstafetten se nede på siden.

Resultater 2014/2015:

Endelig stilling Etter Nordlandscup 8 (2015)

Stilling etter Nordlandscup 6 (22.2.2015)

Stilling etter Nordlandscup 5 (21.2.2015)

Stilling etter Nordlandscup 4 (25.1.2015)

Stilling etter Nordlandscup 3 (24.1.2015)

Stilling etter Nordlandscup 2 (14.12.2014)

Stilling etter Nordlandscup 1 (13.12.2014)

Stillingen FØR Nordlandscup 1/2:

Resultater 2014:

Stilling etter Nordlandscup 1

Stilling etter Nordlandscup 2

Stilling etter Nordlandscup 3 (25.1.2014)

Stilling etter Nordlandscup 4 (26.01.2014)

Stillingen etter Nordlandscup 5 (22.2.2014) (Oppdatert 23.2)

 

Stilling etter Nordlandscup 6 (23.2.2014)

Stillingen etter Nordlandscup 7 (11.4.2014)

Stilling etter Nordlandscup 8 (12.14.2014) Ingen renn strøket

Endelig stilling 2013/2014 (2 renn strøket)

Når stafettuttaket er gjort vil det legges ut på hjemmesiden til Nordland skikrets.

Reiseledere til US 2016 blir Nancy Stien Schreiner og Ane Marie Johnsen.

 

Uttakskriterier for US 2016

 

1. Stillingen i Nordlandcup

2. Resultater i KM del 1 – da US er før HL

Resultatene fra KM vektlegges da formutvikling er viktig. Ved tvil vil skjønnsmessige vurderinger legges til grunn. Hovedvekt på stilart på US.

Det er LK som gjør det endelige uttaket. Stilart i US 2016 er klassisk.


Vedtatt på fagmøtet 25.04.2015

 

VIKTIG

For alle stafettuttak i regi Nordland skikrets er det viktig at ledere, foreldre og trenere aksepterer avgjørelsen. Videre fokus skal rettes mot konkurranse og det å skape gode opplevelser for alle utøvere og ledere i kretsen. Alle innspill om uttaket sendes direkte til LK i ettertid.