Hopp til innhold

Anlegg på gang i klubben? Bli inkludert i skikretsens anleggsplan!

Skikretsen jobber med ny anleggsplan! I den forbindelse trenger vi svar fra klubbene våre.

Troms skikrets har i dag ikke en gjeldende anleggsplan, men samtidig en av særidrettene med i sum flest anlegg. Situasjonen er uoversiktlig og gjør det krevende for skiidretten å sikre drift og utvikling. Troms skikrets ting 3. juni 2023 vedtok at det skal utarbeides en ny anleggsplan basert på et sett prioriteringer gitt av Skikretstinget. 

Hensikt med anleggsplanen er overordnet å sikre god drift og planforutsetninger for utvikling av tidsriktige anlegg med følgende delmål:
- Anleggspolitiske mål - Kartlegging av anlegg som planlegges/bygges
- Definere behov innenfor ulike grener
- Prioritering av anlegg
- Tiltaksplan for måloppnåelse.

Ny anleggsplan for Troms skikrets skal vedtas på Skikretstinget våren 2025. For at anleggsplanen skal være oppdatert med nåværende anlegg og anleggsplaner i klubb, ber vi alle klubber i Troms Skikrets svare på denne anleggsundersøkelse
Siste frist for å svare på undersøkelsen, og dermed inkluderes i anleggsplanen, er 31.august. Etter dette er ikke neste mulighet før 2028!

NIF-EPI03, 03