Hopp til innhold

Hederspriser VTSK 2021

Last ned kriteriene her

FRIST for innmelding av kandidater - onsdag 5. januar

Kandidater meldes til leder av hederskomiteen: Dag Nielsen, dag.nielsen@megaflis.no

Årets utøverpris 2021

Tildeles en utøver som har oppnådd topp resultater eller har gjort seg bemerket i skimiljøet gjennom en årrekke med sin innsats som aktiv utøver og som forbilde for andre.

Prisen deles ut etter nominasjoner fra idrettslag eller Skikretsstyret. Nominasjonen må inneholde en begrunnelse for hvorfor denne personen fortjener utøverprisen.

Årets ildsjelpris 2021

Prisen kan tildeles personer/ idrettslag som har gjort en spesiell uegennyttig innsats som frivillig ressurs for idretten i lokalmiljøet. En innsats som strekker seg ut over valgt verv.

Prisen deles ut etter nominasjoner fra idrettslag eller Skikretsstyret. Nominasjonen må inneholde en begrunnelse for hvorfor denne personen/idrettslaget fortjener ildsjel prisen.

Anleggsprisen 2021

Anleggsprisen er en pris som tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Anlegget skal være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Anlegget må være bygd og driftet med utgangspunkt i dugnad/frivillighet.

Prisen deles ut etter nominasjoner fra idrettslag eller Skikretsstyret. Nominasjonen må inneholde en begrunnelse for hvorfor dette anlegget fortjener anleggsprisen.

Vestfold & Telemark skikrets hederstegn:

Hederstegnet tildeles som belønning for særdeles utmerkede fortjeneste for Skikretsen`s fremme av skiidretten på det administrative plan, og/eller for utmerket idrettslig innsats internasjonalt.

For administrativt arbeid må personen ha hatt verv i egen klubb i tillegg til krets/forbund  og bidratt aktivt i en årrekke.

Sportslige resultater som automatisk gir Hederstegn er:
OL – VM sr individuelt medalje
OL - VM sr gull lag/stafett

Prisen deles ut etter nominasjoner fra idrettslag eller Skikretsstyret. Nominasjonen må inneholde en begrunnelse for hvorfor denne personen fortjener hederstegnet.

Hederstegnet kan kun tildeles en gang og trenger ikke å deles ut hvert år, hvis komiteen ikke finner kandidater til prisen.

nif-epi04, 04