Hopp til innhold

FIS- registrering langrenn 2022-2023

Det er tid for innmelding (evnt utmelding) av løpere til FIS-lista langrenn for kommende sesong. Sjekk lista for din klubb, og meld inn endringer innen 15. september.

Mer informasjon om FIS-poeng og FIS-koder

Hvem skal meldes inn:

SENIORLØPERE og JUNIORLØPERE  (fra klasse 17 år) som deltar i FIS-renn, Norges Cup og NM kommende skisesong,  skal stå på lista.

Ta utgangpunkt i dagens FIS-liste (se under) og gi klubbvis tilbakemelding på mail til vtsk@skiforbundet.no, siste frist 15. september 2022:

  • Hvilke løpere som fortsatt skal stå på lista
  • Løpere som eventuelt skal strykes fra lista.
  • Nye løpere (PS! Husk å sende inn AD-skjema)
  • Endringer på utøvere, navn, klubb etc

Løpere som skal delta i ovennevte renn, må ha undertegnet egenerklæring/Athletes Declaration. De som tidligere er meldt inn i FIS-systemet, og dermed har undertegnet Athletes Declaration, trenger ikke gjøre dette på nytt.

NB: Nye løpere som ikke har undertegnet Athletes` Declaration, må gjøre dette, og sende skjemaet til skikretsen før innmelding. Ingen løpere blir påmeldt FIS-listen uten å ha undertegnet erklæringen. Løpere under 18 år, må ha foreldres/foresattes underskrift. Skriv navn på "engelsk måte" (ikke bruk æ, ø, å).

Alle AD-skjema sendes klubbvis til vtsk@skiforbundet.no eller pr. post til Vestfold og Telemark skikrets, Odds Plass 3, 3722 Skien. Innen 15. september!

FIS-liste langrenn VTSK per august 2022

Ta utgangspunkt i vedlagte liste og gi klubbvis tilbakemelding pr. e-post til vtsk@skiforbundet.no innen 15. september! Dersom vi ikke hører noe, går vi ut i fra at det ikke skal gjøres noen endringer for klubben, og dere vil bli fakturert iht. liste pr. august 2022 for kommende sesong.

Klubben har ansvar for å melde inn til skikretsen hvilke løpere som skal innmeldes, hvilke som skal strykes, og hvilke som skal bli stående på lista. Løperne må derfor sørge for innmelding og utmelding via klubben sin.

Klubben vil bli fakturert etter endt sesong for alle løpere som står på listen, så husk å gi beskjed dersom det er noen som ikke lenger skal stå på lista!

Prisen for innmelding på FIS-lista er for kommende sesong kr. 350 pr. løper. Ved innmelding etter 1. januar dobles avgiften. NSF dekker FIS-kontingenten for løpere på sentrale landslag.

Skikretsen sender samlet oversikt til Norges Skiforbund og forskutterer avgiften overfor NSF. Skikretsen viderefakturerer klubbene i ettertid når vi mottar faktura fra Skiforbundet etter sesongen 2022-2023.

NIF-EPI02, 02
NTB