Hopp til innhold

KM 2022 (Pia Groven- Robertsen)

Utlysning av midler VTSK fondet 2022

Vestfold og Telemark skikrets utlyser midler fra VTSK- fondet (tidl. Stimuleringsfondet Vestfold skikrets).

Alle grener, klubber og team under Vestfold og Telemark skikrets kan søke VTSK- fondet. Midlene skal gå til tiltak som kan stimulere skisporten i Vestfold og Telemark, og de skal gå til aktivitet. Hovedfokus er barn og ungdom, men tiltak rettet mot senior blir også vurdert.

Vestfold og Telemark skikrets styre og fondsutvalget kan også fremme forslag for tildeling av midlene.

Midlene skal gå til aktivitet, og eksempler på hva det kan søkes midler til er:

 • Utstyr til aktivitet (eks rulleski og skipakker til utlån)
 • Innleide trenerressurser
 • Kompetanseheving 
 • Samlinger 
 • Rekrutteringstiltak

For å kunne søke VTSK fondet søker i løpet av sesongen, gjennomføre utviklingsprosess (er) knyttet til Skiforbundets utviklingsmodell (SUM). Les mer om SUM HER.

Eksempler på utviklingsprosesser:

 • Temakvelder (eks. anlegg, rekruttering, arrangement)
 • Klubbkveld med fokus på klubbens fremtid
 • Work-shop for hvordan man kan arrangere gode og attraktive arrangementer i klubben
 • Handlingsplanprosess med styret, for å prioritere og definere konkrete tiltak i klubben

Hva det IKKE kan søkes midler til:
- Administrative kostnader
- Kostnader knyttet til overnatting/kost 
- Tidtakerutstyr
- Premier

Søknad må inneholde:

 • Informasjon om søker
 • Kontaktperson
 • Målgruppe
 • Beskrivelse av aktivitet/tiltak det søkes midler for
 • Sted/dato for gjennomføring
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett for aktivitet/tiltak hvor både inntekter og utgifter fremkommer
 • Beskrivelse av tiltak rettet mot klubbutvikling/SUM

Frist for å søke VTSK fondet er 1.juni 2022

Søknaden sendes til vtsk@skiforbundet.no

Rapportering:
Det skal leveres rapport for hva midlene er brukt til. Her må det også fremkomme hvilke utviklings- /SUM – prosesser som er gjennomført.  Frist for rapportering er 1. februar 2022.

Utlysning av midler VTSK-fondet

NIF-EPI02, 02
Svalbard Skimaraton