Hopp til innhold

TVSK kretsting 2021

Onsdag 5. mai gjennomførte TVSK ordinært kretsting. Grunnet gjeldende smittevernregler, ble kretstinget gjennomført digitalt.

Erik Bruun (NSF) og Håkon Riddervold innledet med hilsener fra henholdsvis NSF og Vestfold og Telemark Idrettskrets. Deretter loset dirigent Reidar Skjeggerød oss godt gjennom kretstinget.

Eneste innkomne sak var navneendring på kretsen med bakgrunn i at både det nye fylket og idrettskretsen benytter Vestfold og Telemark. Tinet vedtok enstemmig at det nye navnet til kretsen blir Vestfold og Telemark skikrets.

Grunnet digitalt kretsting vil hederspriser bli utdelt på kretsens høstmøte.

Johnny Mortensen fikk fornyet tillitt som kretsleder, og sammen med gjenvalgt nestleder Hanne Bakke Arvesen skal de sammen med resterende styre lede skikretsen den neste perioden.

Erik Christoffersen (IL Runar) og Patricia Olsson (Rjukan IL) gir seg som ledere i henholdsvis langrennskomiteen og alpintkomiteen. 

Grenene avholdt sine fagmøter/vårmøter i etterkant av kretstinget.

Vestfold og Telemark skikrets styre 2021-2023

Leder  Johnny Mortensen Nanset IF gjevalg
Nestleder Hanne Bakke Arvesen Hauken IL gjenvalg
Styremedlem Dag Nielsen IF Ørn gjenvalg
Styremedlem Aud Torild Stensrød Gulset IF gjenvalg
Leder langrennskomiteen Christian Berg Oseberg Skilag ny
Leder hopp/kombinert komiteen Bjørnar Pettersen Botne SK gjenvalg
Leder alpintkomiteen      
Leder Telemarkkomiteen John Haagen Gjems Skien Alpinklubb gjenvalg
       
       
Langrennskomiteen      
Leder Christian Berg Oseberg Skilag ny
Nestleder Marit Melby Jacobsen Svarstad IL  
       
Hopp/kombinertkomiteen      
Leder Bjørnar Pettersen Botne SK gjenvalg
Nestleder Kay Kittelsen Skotfoss T&IL ny
       
Alpintkomiteen      
Leder mangler    
Nestleder Kjetil Aarnes  Skien Alpinklubb gjenvalg
       
Telemarkkomiteen      
Leder John Haagen Gjems Skien Alpinklubb gjenvalg
Nestleder Magnhild E. Brynildsen Morgedal IL gjenvalg

Styret har fått fullakt til å oppnevne leder i alpintkomiteen, samt medlemmer i de ulike grenkommiteene. 

Protokoll fra kretstinget vil bli lagt ut når denne er signert. 

NIF-EPI01, 01
NTB