Hopp til innhold

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i riktig klubb. Husk å melde inn overgang til ny klubb i god tid.

Klubbskifte må ihht. regelverket ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år). Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.

Regler for klubbytte

Overgangsskjema

Overgangsskjema fylles ut av utøver/tidligere klubb og sendes skikretsen (som den nye klubben tilhører). For VTSK er adressen tvsk@skiforbundet.no 

NB!
For klubbskifte barn under 13 år trenger dere IKKE melde inn overgang til skikretsen, da holder det med å kontakte ny klubb. Karantenereglene gjelder heller ikke.

Det er ikke lov til å konkurrere for to klubber i løpet av en og samme sesong, så husk å foreta klubbskiftet i god tid før rennsesongen starter.

NIF-EPI01, 01
NTB