Hopp til innhold

Alle kretsrenn innstilt tom 14. februar

De nasjonale tiltakene opprettholdes frem til 14. februar. Dette gjør også at NSF sine retningslinjer blir forlenget.

Norges Skiforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 18. januar. Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NSFs klubber og organisasjonsledd fra og med 20. januar.:

1. Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i egen klubb/ etablert treningsgruppe, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

2. Skirenn for utøvere fra samme klubb/etablert treningsgruppe anses som treningsaktivitet, og kan gjennomføres så fremt respektive kommune ikke har anbefalinger som begrenser dette.

3. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne og så fremt at respektive kommune ikke har anbefalinger som begrenser dette. 

4. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres for deltagere som inngår i grenenes toppidrettsdefinisjon.

Disse presiseringene gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger. Presiseringene oppdateres fortløpende ved eventuelle endringer og ny info fra myndighetene.

NIF-EPI01, 01
NTB