Hopp til innhold

Foto: IF Ørn

Åpning av ny rulleskiløype på Jarseng

Mandag 25. oktober åpnet IF Ørn sitt nye rulleskianlegg på Jarseng i Skien. Anlegget er Skiens første helårsanlegg for langrenn/rulleski.

Det er over 10 år siden IF Ørn skisserte drømmen om et nytt skiskytter- og rulleskianlegg. 1. Spadetak ble tatt for 2 år siden, og siden tid er det lagt ned utallige timer med dugnad. Det nye anlegget vil gi IF Ørn og hele Grenland mange nye muligheter for å utvikle skisporten,  og det vil ha stor betydning for de aktive skiløperne i Grenland.

Gjennom prosessen med nytt anlegg har IF Ørn hatt god støtte fra Skien kommune til blant annet planarbeidet. Bak finansieringen ligger blant annet spillemidler, anleggsmidler, gaver og gaver fra stiftelser.  Det har blitt lagt ned over 7000 dugnadstimer, og en bred kompetanse og ulike kvaliteter blant de involverte har vært en stor styrke i prosessen. Alt i alt må man kunne si at et stort hjerte for idretten, et godt fellesskap og et mål om å skape noe som kan være til glede for alle, har gjort at dette prosjektet har vært mulig å realisere for en liten klubb som IF Ørn.

Fakta om anlegget:

  • 1 km rulleskiløype
  • Skiskytterarena, 21 skiver og garasje/lager
  • Aktivitetsflater for trening
  • Oppgradert snøproduksjonsanlegg med støyvoller, energieffektivisering og nye snøkanoner
  • Sanering av gammelt skiskytteranlegg
  • Skytebane og snøproduksjonsanlegg ferdigstilt høsten 2020
  • Rulleskianlegg ferdig asfaltert oktober 2021
  • Garasje på skiskytterbanen ferdigstilles sommeren 2022

NIF-EPI03, 03
Daniel Nordby