Hopp til innhold

Rapporter og skjema

TD-rapport skal fylles ut og sendes til skikretskontoret etter endt renn. Dette gjelder også dersom rennet er avlyst. Når man begynner med FIS-renn må "atheletes declaration" fylles ut, og ved klubbskifte/overgang må overgangsskjemaet benyttes.

TD-RAPPORT LANGRENN TD-Rapport alpint TD-rapport hopp/kombinert Atheletes declaration Overgangsskjema

NIF-EPI02, 02