Hopp til innhold

Digitalt Høstmøtet i Skikretsen

Torsdag 22 oktober arrangeres Digitalt Høstmøtet og Informasjonsmøte Langrenn for Sør Trøndelag skikrets. Høstmøtet starter kl 18.00. Infomøte Langrenn starter kl 20.00.

Etter stor deltagelse på skikretsens info møter gjennom høsten er det bestemt at høstmøtet går på Teams. Skipresident, Erik Røste, er gjest og vil bidra rundt hoved Temaet - Hva vil et VM i vår region bety for klubb og skikrets. 

Anne Ragnild Kroken, rådgiver for paraidrettene i Skiforbundet, vil informere om para og tilbud til parautøvere. 

Det vil også blir generell oppdatering på sentrale Skiforbund tema, Covid 19, Fluorforbud, og informasjon aktuelle saker fra høst og grenmøtene sentralt. Link til oppkobling under. 

 

Kobling til teams møtet

 

Langrennsmøtet vil starte opp kl 20.00 i nytt Teams møte. Agenda for langrennsmøtet vil hovedsaklig dreie seg om hvordan vi skal gjennomføre vinterens sesong. 

  • Status renntilbud nasjonalt
  • Status renntilbud reginalt og lokalt
  • Hvordan løse rennsesongen spesielt for aldersgruppen 16 år til senior

Langrennsmøte vil benytte samme link over med oppstart kl 20.00

NIF-EPI03, 03
fnugg