Hopp til innhold

Hovedlandsrenn

Her blir det oppdatert informasjon om Sør-Trøndelag skikrets sitt kretsopplegg på Hovedlandsrennet.

Hovedlandsrennet 2022 arrangeres i Holmenkollen (Oslo) 25.-27. februar 2022 for utøvere født i 2006 og 2007.

OBLIGATORISK kretsOPPLEGG FOR LØPERE FRA SØR-TRØNDELAG SKIKRETS

Kretsopplegget til skikretsen inkluderer ledere og smøreboder, og i tillegg organisering av overnatting. Kostnaden fordeles på antall startende (erfaringstall kr. 400-600 pr. utøver).

Reise organiseres av klubbene selv. Overnattingskostnader kommer i tillegg og faktures direkte til klubb.

BESTILLING OVERNATTING

Norges Skiforbund viderefører ordningen med felles organisering av overnatting i forbindelse med Hovedlandsrennet for sesongen 2021-2022. Dette medfører at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene. Fordelingsnøkkelen er 1 leder (støtteapparat) per 3. utøver.

Tidslinje fordeling overnatting:

 • Innen 20. oktober 2021 skal klubber melde inn sitt overnattingsbehov fordelt på utøvere og støtteapparat.
  • Klubber er garantert overnatting for utøvere og 1 ledere (støtteapparat) per 3. utøver.
  • Innmelding av behov for overnatting er ikke bindende.
 • Fordeling fra NSF på overnatting mellom kretser ble gjort medio november.
  • Skikretsen er tildelt rom ved Thon Hotel Storo.
  • Informasjon fra skikretsen til klubber som har meldt inn behov er sendt kontaktperson i klubb pr. e-post 17/11-21 og 20/11-21.
 • Innen 1. desember 2021 skal klubbenes bookingansvarlige bekrefte booking til overnattingsstedet, med kopi til skikretsen (sor-trondelag@skiforbundet.no).
 • Videre håndtering av avtaler er så mellom klubber og overnattingssted.

Bestillingsfrister, avbestillingsfrister og øvrige rammevilkår blir satt av hver enkelt overnattingssted.

INFORMASJON OM kretsOPPLEGG

Informasjon om kretsopplegget blir oppdatert på denne siden. I tillegg blir fortløpende informasjon under rennhelgen lagt ut i facebook-gruppen Hovedlandsrennet 2022 - Sør-Trøndelag.

Oppdatert informasjon:

Evt. spørsmål kan sendes skikretsen på e-post sor-trondelag@skiforbundet.no.

Hovedlandsrennet 2022

NIF-EPI03, 03
VM snøsport