Hopp til innhold

Anlegg

SKIFORBUNDETS ANLEGGSWEB Samleside med nyttig informasjon om anlegg og anleggsutvikling.

Anleggsutvalget sør-trøndelag skikrets

Anleggsutvalget i Sør-Trøndelag skikrets jobber kontinuerlig med anlegg i kretsen.

Anleggsutvalgets hovedoppgaver

  • Bidra til at tiltak i handlingsplanen vedr. anlegg gjennomføres og mål kan oppnås
  • Formidle/ videreformidle anleggsrådgiving til klubber og lag, anleggsdrivere/-eiere
  • Leder i anleggsutvalget er medlem av skikretsens styre, og rapporterer for dialog og diskusjon om anlegg, anleggspolitikk og prioriteringer.
  • Gjennomføre årlige skipolitiske møter med fylke og Trondheim kommune
  • Forberede skipolitiske innstillinger vedr. anlegg ifbm. høringer etc. for skikretsens styre

Anleggsutvalget er involvert i to større prosjekt

  • Gråkallen Vinterpark
  • Granåsen skisenter

Anleggsplan STS

Andre aktuelle lenker:

Fylkeskommunen: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

nif-epi04, 04
NTB