Hopp til innhold

Anlegg

Samleside med informasjon og inspirasjon for anleggseiere og klubber i Sør-Trøndelag skikrets.

norges sKIFORBUND - ANLEGGSWEB  Norges Skiforbund Anlegg (facebook-gruppe)  Fra idé til realisering

skileikanlegg:

«Terrenget er den beste instruktør. Det lar barn knekke mestringskoden uten innblanding. Voksenrollen er å tilrettelegge terreng og underlag som motiverer og gir læring.» 
info og verktøy skileikanlegg  definisjoner skileik- og basisanlegg  Spillemiddelsøknad skileikanlegg  Skileikutstyr

ANDRE AKTUELLE LENKER:


Anleggsutvalget sør-trøndelag skikrets:

Anleggsutvalget  ANLEGGSPLAN SØR-TRØNDELAG SKIKRETS 
Anleggsutvalgets hovedoppgaver:

  • Bidra til at tiltak i handlingsplanen vedr. anlegg gjennomføres og mål kan oppnås
  • Formidle/videreformidle anleggsrådgiving til klubber og lag, anleggsdrivere/-eiere
  • Leder i anleggsutvalget er medlem av skikretsens styre, og rapporterer for dialog og diskusjon om anlegg, anleggspolitikk og prioriteringer.
  • Gjennomføre årlige skipolitiske møter med fylkeskommunen og Trondheim kommune
  • Forberede skipolitiske innstillinger vedr. anlegg ifbm. høringer etc. for skikretsens styre


Spørsmål om anlegg?

Kontaktinfo skikretsen  Kontaktpersoner skiforbundet

NIF-EPI02, 02
NTB