Hopp til innhold

Anlegg

SKIFORBUNDETS ANLEGGSWEB 

ANDRE AKTUELLE LENKER:

Spillemiddelsøknad skileikanlegg

Anleggsutvalget sør-trøndelag skikrets

Anleggsutvalget i Sør-Trøndelag skikrets jobber kontinuerlig med anlegg i kretsen.

Anleggsutvalgets hovedoppgaver

  • Bidra til at tiltak i handlingsplanen vedr. anlegg gjennomføres og mål kan oppnås
  • Formidle/videreformidle anleggsrådgiving til klubber og lag, anleggsdrivere/-eiere
  • Leder i anleggsutvalget er medlem av skikretsens styre, og rapporterer for dialog og diskusjon om anlegg, anleggspolitikk og prioriteringer.
  • Gjennomføre årlige skipolitiske møter med fylkeskommunen og Trondheim kommune
  • Forberede skipolitiske innstillinger vedr. anlegg ifbm. høringer etc. for skikretsens styre

Anleggsplan STS

NIF-EPI01, 01